Awakening Slovakia

18. 6. 2016  (13:00 - 18:00)
Kráľova Lehota

40 dní pred CampFestom odštartujeme časom chvál a modlitieb. Chceme vás pozvať k spoločnému vyvýšeniu Pána Ježiša a modlitbám za prebudenie na Slovensku. Čítaj ďalej...

Mobilizácia a Awakening

17. - 19. 6. 2016

Pozývame vás mobilizovať seba a Cirkev k tomu, aby získala túto generáciu pre Krista. Konferencia pre tých, ktorí chcú stáť na modlitbách a spolupracovať v zápase za prebudenie v našej krajine. Čítaj ďalej...

Škola Nová DNA, blok A5

25. - 26. 6. 2016

Piaty víkend školy Nová DNA, na tému: Dôsledky generečných hriechov. Čítaj ďalej...