« Späť

Konferencia s bratom Wolfhardom Margiesom - priebeh konferencie

Konferencia s bratom Wolfhardom Margiesom - priebeh konferencie

Konferencia s bratom Wolfhardom Margiesom na ranči v

 Kráľovej Lehote  v aprili 2015

Pohľad na priebeh konferencie

 

Ten, kto zažil Božiu Slávu, nemôže byť viac duševne chorý....2Kor 3:18

 

Konferencia pre kresťanských poradcov, ktorú pravidelne organizuje organizácia Mládež pre Krista na Slovensku (MPK), sa tento rok konala 16.-19. apríla na ranči v Kráľovej Lehote. Konferencia je obohatením a inšpiráciou pre kresťanských duchovných poradcov a podieľa sa na budovaní poradenskej služby spolu so školu poradenstva Novou DNA. Tento rok 2015 sa rozhodlo konferenciu zažiť  145  účastníkov, pričom nemalá účasť patrila našim bratom a sestrám z Českej Republiky. Hlavným cieľom konferencie je príprava služobníkov na augustový CampFest, kde počas niekoľkých dní využije možnosť a ponuku duchovného poradenstva cca  1000 mladých ľudí.

Tento už 10 ročník konferencie poctil svojou prítomnosťou brat WolfhardMargies, pastor nezávislého zboru v Nemecku, duchovný poradca, lekár internista, psychoterapeut a autor mnohých knižných titulov, medzi ktoré patrí napríklad :  Únik z väzenia, Vybojované víťazstva, Oslobodenie...

Sedemdesiat sedem ročný pastor Wolfhard Margies, ktorý bol hlavným rečníkom konferencie, nás požehnal svojím duchovným vhľadom, poznatkami z oblasti psychoterapie, mnohoročnými skúsenosťami zo svojej lekárskej praxe a múdrosťou svojich šedín.

Hlavnou niťou celého vyučovania bola radikálna odovzdanosť a závislosť na Pánovi Ježišovi Kristovi a naliehavé pozvanie do intímneho vzťahu s Duchom Svätým. Ako hlavné princípy vyzdvihol brat Margies posvätenie ako nevyhnutnú súčasť každého uzdravenia a oslobodenia, lásku k pravde, prijatie osobnej zodpovednosti za hriešnu reakciu na hriech spôsobený voči nám, Božiu prácu v človeku, ktorá zasahuje najvnútornejšie postoje a mení charakter, zmenu, ktorá sa deje pôsobením Božej Prítomnosti, Jeho Slávy. Na základe svojich skúseností z praxe a až s vedeckou a nemeckou systematickosťou nás uvádzal do problému duchovnej diagnostiky, kde sa rácio a systém dopĺňali s výzvou počas služby reagovať na impulzy Svätého Ducha. Vyučoval nás, že vznik každého duševného a duchovného problému predchádzajú malé, nenápadné, zo začiatku neviditeľné, vnútorné rozhodnutia a zmeny charakteru vnútri človeka. Tieto rozhodnutia a zmeny potrebujeme s pomocou Ducha Svätého nájsť a venovať sa im v modlitbe.

Na základe Svätého Píma sme si hovorili o hriechoch, ktoré sú natoľko závažné, že nie sú "iba" morálnym prehreškom, ale spájajú sa konkrétnym zlorečením alebo prekliatím. Ako najviac nebezpečné pre naše zdravie pomenoval brat Margies dva okruhy hriechov:

 

1. Vzbura, pýcha, nezávislosť, sebestačnosť, samospasenie

(Jer 17:5)

2. Neodpustenie, pomsta, horkosť, nezmierlivosť, nemilosrdnosť

(Mt 18:32) 

Z jeho vyučovania by sme radi ešte ako ukážku vybrali štádiá vzniku duševnej poruchy. Podľa brata Margiesa je takýchto štádií päť :

Zranenia u dieťaťa v rannom veku, ktoré prichádzajú z okolia a vyvolávajú vnútornú bolesť.
Reakcia dieťaťa na tieto zranenia, jeho spôsoby obrany.
Presvedčenie dieťaťa, že nemá hodnotu, lebo nie je milované.
Snaha rôznymi spôsobmi dosiahnuť svoju hodnotu, sebapotvrdenie.
Postupné naväzovanie démonov na problémy duše, ktorí chorobu udržiavajú a chronifikujú.
Medzi ďalších rečníkov konferencie patrila Albína Beňová, ktorá viedla seminár na tému „Vstupné brány zlého". Albínka je súčasťou tímu MPK a prednášajúcou na škole duchovného poradenstva Nová DNA, ktorá v dvojročných cykloch pripravuje nových služobníkov. Počas svojho seminára využila svoje dlhoročné skúsenosti so službou vyslobodenia a pomohla nám osvetliť spôsoby, akým dostáva ten zlý príležitosť pôsobiť v živote človeka. Druhý seminár na tému „Okultizmus, mágia a liečiteľstvo" viedol Denis Blaho . Základom tohto seminára bolo osobné svedectvo jeho života, kedy zažil záchranu a oslobodenie zo závislosti na drogách a z rôznych foriem okultizmu, čarodejníctva a mágie. Rozprával nám o Božej sile a duchovnej moci, ktorá je presiaknutá láskou na rozdiel od démonickej duchovnej moci, ktorá smeruje ku zotročeniu človeka a jeho zneužitiu pre satanove ciele. Rozprával nám o tom, ako prvý krát Boh na neho vylial svojho Ducha, pomazanie, ktoré sa ako hustý med rozlievalo po jeho hlave, zapchalo mu ústa, ktoré preklínali Boha a roztopilo srdce. A zase o Láske, Láske, ktorá je tou najúčinnejšou duchovnou zbraňou, tým pušným prachom v boji proti nepriateľovi. 

Požehnaný čas v Božej prítomnosti, popretkávaný uctievaním, modlitbami a vyučovaním sme v nedeľu zakončili modlitbami za našu krajinu Slovensko, za Čechy a tiež za nemecký národ. Veríme, že Boh si tento rok pre nás pripravil nové vanutie Jeho Ducha a svoje nádherné konanie.

 

článok spracovala, Veronika Mojžišová
 

 

Wolfhard Margies pôsobí ako hlavný pastor zboru Gemainde auf dem Weg (Spoločenstvo na ceste) v Berlíne,  kde žije spolu so svojou manželkou Christou. Narodil sa v roku 1938, vyštudoval medicínu, následne získal odbornosť vo vnútornej medicíne a špecializáciu v psychoterapii. Je autorom viacerých kníh, ktoré sa zaoberajú prevažne teologickými a psychoterapeuticko-pastoračnými témami.

Predchádzajúci
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým