Rekondičné centrum Ranč Kráľova Lehota

Je jedným z projektov Mládeže pre Krista – Slovensko.

viac o činnosti nájdete po kliknutí

 

Prečo Rekondičné centrum?

Každý sa občas ocitne v životnej situácií, kedy je čas sa zastaviť, prehodnotiť svoj život, začať odznova, alebo len spomaliť a chytiť druhý dych. Životné krízy, depresie, vyhorenie, alebo apatia sa dajú liečiť, často zmenou prostredia, aktívnym životom a vplyvom vôkol žijúcich ľudí.

Náš príbeh začína okolo roku 2003, kedy sa traja členovia nášho terajšieho tímu začali venovať malej skupinke veriacich ľudí v Bardejove. Pri spoločnom stretávaní a modlitbách Pán Boh zameral ich pozornosť na problematiku vnútorného uzdravenia (uzdravenia duše a ducha) a jeho dôležitosť pre to, aby sme žili plnohodnotný kresťanský život, ktorým skutočne oslavujeme Boha a milujeme ľudí okolo seba.
Považovali to za tak dôležité, že v Bardejove založili poradenské centrum, v ktorom začali pravidelne slúžiť ľuďom vo svojom okolí poradenským rozhovorom a modlitbou za vnútorné uzdravenie a vyslobodenie. Ľudí, ktorí mali záujem o túto službu rýchlo pribúdalo. Otvorili
sme ďalšie centrum v Prešove, ale stále sme nemali kapacitu pomôcť všetkým, ktorí o to prejavili záujem.
Videli sme veľkú potrebu vyučovať a vychovávať ďalších služobníkov, ktorí by boli schopní viesť ľudí v modlitbe k odpusteniu, vnútornému uzdraveniu a vyslobodeniu. Preto sme v spolupráci s inou organizáciou založili školu kresťanského poradenstva, ktorá sa po 3 rokoch trasformovala samostatne pod službu Nová DNA, ktorá
teraz už desiaty rok funguje plne pod MPK Slovensko a doteraz tento dvojročný kurz ukončilo približne 600 študentov. Popri tom sa služba poradenstva ďalej rozrastala, začali sme slúžiť množstvu mladých ľudí na festivale CampFest, viac a viac ľudí prichádzalo do našich centier a
aj absolventi školy sa začali venovať ľuďom vo svojich vlastných cirkevných zboroch a spoločenstvách.

Aj povaha problémov, s ktorými ľudia prichádzajú a s ktorými im vieme pomôcť, sa mení. Dnes si vieme poradiť s omnoho vážnejšími duchovnými problémami, alebo psychickými chorobami, ako kedysi. Čím ďalej, tým viac nás kontaktujú ľudia, ktorí sa nachádzajú v extrémnych životných situáciách a my vidíme, že pár ambulantných stretnutí nestačí na to, aby sme im efektívne pomohli. Často je pre ich uzdravenie, vyslobodenie a zotavenie nevyhnutné, aby načas opustili svoj domov a nezdravé prostredie, v ktorom žijú.

Vďaka tomu, že máme k dispozícii pre službu Misijné centrum Ranč Kráľova Lehota, ktoré je naše, a ktoré ponúka možnosti ubytovania a stravovania, máme príležitosť pomôcť aj takýmto ľuďom a ponúknuť im viac, ako občasné dvojhodinové stretnutie a modlitbu.

Centrum je situované v nádhernom prostredí Nízkych Tatier. Vytvárame priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách (trauma, depresia, tyrania, zneužívanie,
zapojenie sa do deštruktívnych rovesníckych skupín a iné) a potrebujú dlhodobejšiu pomoc mimo svojho domova.

Druhou skupinou, pre ktorú je Rekondičné centrum určené, sú mladí ľudia, ktorí túžia pridať ruku k dielu, zapojiť sa do našej práce ako dobrovoľníci a zároveň si nájsť čas na seba, svoj osobný rast, zorientovať sa vo svojom živote a v tom, kam smeruje.

 

 

Ponúkame im bezpečné miesto na bývanie v komunite veriacich ľudí, aktívnu prácu, vzdelávanie, osobné mentorovanie, kresťanské poradenstvo, vzájomné modlitby a priestor na odpočinok, duchovný rast a postupný zdravý návrat do bežného života. Rekondičné centrum je priestor, kde ľudia prichádzajú, aby pomáhali a sami pritom pomoc dostanú.

Pripravili sme program, ktorý pozostáva z dobrovoľníckej práce na čiastočný úväzok (podľa individuálnych schopností a zručností), účasti na našich podujatiach a konferenciách,
pravidelných poradenských stretnutí, času na odpočinok, zábavu a účasti na komunitnom živote v našom centre.

Mládež pre Krista – Slovensko zamestnáva poradcov s dlhoročnými skúsenosťami v pastoračnej starostlivosti o ľudí v rôznych životných krízach. Ako súčasť tohto projektu sme zamestnali koordinátora, ktorý sa snaží budovať osobné vzťahy s mladými ľuďmi, viedie program podľa ich potrieb a schopností a pomáha im cítiť sa „ako doma". Kapacita programu je 6 až 8 ľudí súčastne. Ich pobyt v centre sa líši podľa ich potrieb od 1 týždňa do 1 roka.

Svedectvá

Do nášho Misijného centra už niekoľko rokov prichádzajú pomáhať mladí dobrovoľníci, ktorých sme poprosili o krátke zhodnotenie svojho pobytu.

Dadka: Na ranči som sa obrátila.

Jojo: Urcite to bol dobrý nápad. Ten čas na ranči mi dal veľa.

Marek: Prísť na ranč bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Možno mi to zachránilo život a robiť dobrovoľníka zmenilo môj pohľad na prácu a na službu.

Samko: Áno, keby sa vrátil čas späť, znova by som to zopakoval,.. aj napriek ťažkostiam a prekážkam, ktoré s tým súviseli..,

Lucka: Doma v zbore som mala málo vzorov, vôbec málo ľudí starších odo mňa, a tu som nimi bola úplne obklopená, hrdina vedľa hrdinu.

Marek: Boh uzdravoval moje srdce aj iným spôsobom, že som mohol zažívať tu na ranči prijatie a rodinu.

Monika: Pán Boh ku mne hovorí... veci sa mi ujasňujú... aj to, na čo som na tomto svete... a čo ďalej s mojim životom.

Marek: Naučil som sa robiť veci rýchlo, v strese, ktorý však nebol deštruktívny, ako v mojom zamestnaní, zažil som nové zaujímavé veci ako stavanie hangáru, lozenie po strechách, prvýkrát som sa viezol na traktore, pomáhal pri zváraní, zažil strihanie oviec, videl ako sa varí pre 150 ľudí. 

Samko: Naučil som sa viac aktívnemu prístupu k službe. Úspech v službe nezávisí len na mne, sme tu ako tím. Naučil som sa viac podriaďovať, hľadať spoločné riešenia, nemyslieť len na seba.

Monika: Naučila som sa orientovať a pracovať v kuchyni a kaviarni, myslieť vo veľkom, zdokonalila som sa v myslení "dopredu", v státí v medzere, keď sa nestíha, v boji s pýchou, v ovládaní hnevu, vedieť veci načasovať, usmievať sa aj keď nie je všetko dokonalé, hovoriť ľuďom, že niečo by sa malo robiť inak.

Marek: Čo som sa naučil je, že potrebujem mať spoločenstvo, ktoré mi je ako rodina, a viem že ma
napĺňa, keď môžem povzbudzovať druhých ľudí, takže momentálne si robím výcvik v psychoterapii.

Ilustracne foto

Účastníci projektu Rekondičné centrum sú aktívne zapojení pri realizácií ďalších projektov, ktoré organizuje Mládež pre Krista Slovensko:

CampFest, LifeTv,  Timothy Worship Centrum School  , Poradenské centrum Nová DNA, Ranč Kráľova Lehota -
Kresťanské konferenčné centrum s táboriskom, Študentská kaviareň Most Cafe Prešov,  MPKS Shop, Dobrovoľníctvo, AWAKENING Slovakia – worship festivaly.

Dĺžka ich pobytu je rôzna, môže sa sústrediť iba na víkendy, alebo niekoľko týždňov, často celý rok.
Koordinátori zapájajú účastníkov do najrôznejších prác podľa nadania, schopnosti a skúseností.

 

Podporte činnosť Rekondičného centra


Ak by ste chceli finančne podporiť projekt Rekondičného centra, môžete tak urobiť zaslaním pravidelnej, alebo jednorazovej ľubovoľnej sumy na náš účet na Slovensku alebo v Čechách.

Vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora, prípadne pre poradcov.

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC:
SUBASKBX
Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Variabilný symbol: 3333

Do poznámky pre prijímateľa môžete napísať: "príspevok na činnosť Rekondičné centrum".

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.