Program konferencie pre kresťanských služobníkov 2018

ŠTVRTOK

17.00 – 18.00  Registrácia a ubytovanie účastníkov
18.00 – 19.00  Večera
19.00 – 19.20  Úvod a predstavenie účinkujúcich
19.20 – 21.00  Chvály a uctievanie – KEMO
21.00 – 22.00  Téma – KEMO
22.00 – 22.10  Oznamy

PIATOK

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 10.00  Úvod a chvály
10.00 – 11.00  Téma – KEMO
11.00 – 11.30  Prestávka
11.30 – 12.30  Chvály – KEMO
13.30 – 14.30  Seminár o chválach a uctievaní – KEMO
12.30 – 15.00  Obed a poobedňajšie voľno
15.00 – 16.00  Chvály
16.00 – 17.00  Téma – Zdenek David
17.00 – 17.30  Prestávka                                                 
17.30 – 18.30  Večera                                                   
18.30 – 19.30  Chvály – KEMO                                         
19.30 – 20.30  Téma – KEMO             
20.30 – 21.00  Prestávka                                                
21.00 – 22.00  Chvály a modlitby za ľudí – KEMO a MPK

SOBOTA

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 10.00  Úvod a chvály
10.00 – 11.00  Téma – KEMO
11.00 – 11.30  Prestávka
11.30 – 12.30  Chvály – KEMO
12.30 – 15.00  Obed a poobedňajšie voľno
13.30 – 14.30  Seminár o chválach a uctievaní – KEMO
15.00 – 16.00  Chvály
16.00 – 17.00  Téma – Zdenek David
17.00 – 17.30  Prestávka                                                 
17.30 – 18.30  Večera                                                   
18.30 – 22.00  Večer modlitieb proti antisemitizmu

NEDEĽA

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 10.00  Chvály – KEMO
10.00 – 11.00  Slovo – KEMO
11.00 – 11.30  Prestávka
11.30 – 12.30  Svedectvá
12.30 – 15.00  Obed

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v závislosti na priebehu konferencie.