Program

Jarné Božie sviatky

2. - 5. 4. 2020

ŠTVRTOK

17:30 – 18:30     Večera

19:00                  Úvod – Božie sviatky

 

PIATOK

8:00 – 9:00         Raňajky

9:30 – 12:30       Chvály a téma: PURIM

12:30 – 13:30     Obed

14:30 – 16:30     Modlitebný seminár

17:30 – 18:30     Večera

19:00                  Chvály a téma: ŠABAT

SOBOTA

8:00 – 9:00         Raňajky

9:30 – 12:30       Chvály a téma: ŠAVUOT

12:30 – 13:30     Obed

14:30 – 16:30     Tanečný seminár

17:30 – 18:30     Večera

19:00                  Chvály a téma: PESACH

 

NEDEĽA

8:00 – 9:00         Raňajky

9:30 – 12:30       Chvály a téma

12:30 – 13:30     Obed