Prihláška škola Nová DNA - náhradník (2018-2020)

Event forms is temporarily unavailable.

Škola Nová DNA

2-ROČNÍK: 2018 - 2020

Ak ste sa oboznámili s podmienkami štúdia stálych študentov a súhlasíte s nimi, môžete vyplniť svoju prihlášku. Záväznosť prihlášky potvrďte odoslaním registračného poplatku 10 €. 

VÍZIA ŠKOLY

Príprava a tréning tých, ktorí vnímajú Božie povolanie slúžiť iným, hlásať evanjelium chudobným, vyhlásiť zajatým prepustenie, prepustiť zlomených na slobodu. (podľa Lk 4,19)

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.