Rekondičné centrum Ranč Kráľova Lehota

Je jedným z projektov Mládeže pre Krista – Slovensko.

viac o činnosti nájdete po kliknutí

 

Rekondičné centrum

Človek sa môže niekedy ocitnúť v životnej situácii, kedy je čas sa zastaviť, prehodnotiť svoj život, začať odznova, alebo len spomaliť a chytiť druhý dych. Centrum je situované v nádhernom prostredí Nízkych Tatier, kde vytvárame priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a potrebujú dlhodobejšiu pomoc mimo svojho domova.

Prichádzajú k nám mladí ľudia, ktorí túžia pridať ruku k dielu, zapojiť sa do našej práce ako dobrovoľníci a zároveň si nájsť čas na seba, svoj osobný rast, zorientovať sa vo svojom živote a v tom, kam smeruje. Rekondičné centrum je priestor, kde ľudia prichádzajú, aby pomáhali a sami pritom pomoc dostanú.

Pripravili sme program, ktorý pozostáva z aktívnej dobrovoľníckej práce, účasti na našich podujatiach a skupinkách, poradenských stretnutí a času na odpočinok a zábavu.

Svedectvá

Do nášho Misijného centra už niekoľko rokov prichádzajú pomáhať mladí dobrovoľníci, ktorých sme poprosili o krátke zhodnotenie svojho pobytu.

Dadka: Na ranči som sa obrátila.

Jojo: Urcite to bol dobrý nápad. Ten čas na ranči mi dal veľa.

Marek: Prísť na ranč bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Možno mi to zachránilo život a robiť dobrovoľníka zmenilo môj pohľad na prácu a na službu.

 

 

Samko: Áno, keby sa vrátil čas späť, znova by som to zopakoval,.. aj napriek ťažkostiam a prekážkam, ktoré s tým súviseli..,

Lucka: Doma v zbore som mala málo vzorov, vôbec málo ľudí starších odo mňa, a tu som nimi bola úplne obklopená, hrdina vedľa hrdinu.

Marek: Boh uzdravoval moje srdce aj iným spôsobom, že som mohol zažívať tu na ranči prijatie a rodinu.

Monika: Pán Boh ku mne hovorí... veci sa mi ujasňujú... aj to, na čo som na tomto svete... a čo ďalej s mojim životom.

Marek: Naučil som sa robiť veci rýchlo, v strese, ktorý však nebol deštruktívny, ako v mojom zamestnaní, zažil som nové zaujímavé veci ako stavanie hangáru, lozenie po strechách, prvýkrát som sa viezol na traktore, pomáhal pri zváraní, zažil strihanie oviec, videl ako sa varí pre 150 ľudí. 

Samko: Naučil som sa viac aktívnemu prístupu k službe. Úspech v službe nezávisí len na mne, sme tu ako tím. Naučil som sa viac podriaďovať, hľadať spoločné riešenia, nemyslieť len na seba.

Monika: Naučila som sa orientovať a pracovať v kuchyni a kaviarni, myslieť vo veľkom, zdokonalila som sa v myslení "dopredu", v státí v medzere, keď sa nestíha, v boji s pýchou, v ovládaní hnevu, vedieť veci načasovať, usmievať sa aj keď nie je všetko dokonalé, hovoriť ľuďom, že niečo by sa malo robiť inak.

Marek: Čo som sa naučil je, že potrebujem mať spoločenstvo, ktoré mi je ako rodina, a viem že ma
napĺňa, keď môžem povzbudzovať druhých ľudí, takže momentálne si robím výcvik v psychoterapii.

Ilustračné foto

Účastníci projektu Rekondičné centrum sú aktívne zapojení pri realizácií ďalších projektov, ktoré organizuje Mládež pre Krista Slovensko:

CampFest, LifeTv,  Timothy Worship Centrum School  , Poradenské centrum Nová DNA, Ranč Kráľova Lehota -
Kresťanské konferenčné centrum s táboriskom, Študentská kaviareň Most Cafe Prešov,  MPKS Shop, Dobrovoľníctvo, AWAKENING Slovakia – worship festivaly.

Dĺžka ich pobytu je rôzna, môže sa sústrediť iba na víkendy, alebo niekoľko týždňov, často celý rok.
Koordinátori zapájajú účastníkov do najrôznejších prác podľa nadania, schopnosti a skúseností.

 

Podporte činnosť Rekondičného centra


Ak by ste chceli finančne podporiť projekt Rekondičného centra, môžete tak urobiť zaslaním pravidelnej, alebo jednorazovej ľubovoľnej sumy na náš účet na Slovensku alebo v Čechách.

Vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora, prípadne pre poradcov.

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC:
SUBASKBX
Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Variabilný symbol: 4113

Do poznámky pre prijímateľa môžete napísať: "príspevok na činnosť Rekondičné centrum".

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.