KONTAKT

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

(služba združenia - Mládež pre Krista Slovensko)

zodpovedný vedúci: Zuzana Kostohryzová

Email:  novadna@mpks.sk