Program konferencie pre kresťanských služobníkov 2018

ŠTVRTOK

17.00 – 18.00  Registrácia a ubytovanie účastníkov
18.00 – 19.00  Večera
19.00 – 19.50  Úvod a Chvály
19.50 – 20.00  Predstavenie rečníkov
20.00 – 21.00  1. Téma                  
21.00 – 21.20  Prestávka                                              
21.20 – 22.20  2. Téma                    
22.20 – 22.30  Oznamy


PIATOK

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 09.50  Úvod a Chvály 
09.50 – 10.50  3. Téma 
10.50 – 11.20  Prestávka
11.20 – 11.30  Chvály 
11.30 – 12.30  4. Téma
12.30 – 15.00  Obed a poobednajšie voľno
15.00 – 15:45  Chvály 
15.45 – 16:45  5. Téma                             
16:45 – 17.30  Prestávka                                                  
17:30 – 18.30  Večera                                                    
18.30 – 19:15  Chvály                                                
19.15 – 20.15  6. Téma                    
20:15 – 20.45  Prestávka                                                 
20.45 – 21:00  Chvály                                             
21.00 – 22.00  7. Téma 

SOBOTA

ŠTVRTOK

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 09.50  Úvod a Chvály 
09.50 – 10.50  7. Téma 
10.50 – 11.20  Prestávka
11.20 – 11.30  Chvály 
11.30 – 12.30  8. Téma 
12.30 – 15.00  Obed a poobednajšie voľno
15.00 – 15:45  Chvály 
15.45 – 16:45  9. Téma                            
16:45 – 17.30  Prestávka                                                  
17:30 – 18.30  Večera                                                    
18.30 – 19:15  Chvály                                                 
19.15 – 20.15  10. Téma                   
20:15 – 20.45  Prestávka                                                 
20.45 – 21:00  Chvály                                            
21.00 – 22.00  11. Téma 

NEDEĽA

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 09.50  Úvod a Chvály 
09.50 – 10.50  12. Téma 
10.50 – 11.20  Prestávka
11.20 – 11.30  Chvály 
11.30 – 12.30  Program 
12.30 – 15.00  Obed

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu z programu v závislosti na priebehu služby.