Program konferencie pre kresťanských služobníkov 2019

ŠTVRTOK

17.00 – 18.00  Registrácia a ubytovanie účastníkov
18.00 – 19.00  Večera
19.00 – 22.30  Hlavný večerný program  Wolfhad Margies
23.00               Večierka
 

PIATOK

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 12.30  Hlavný dopoludňajší program Wolfhad Margies
12.30 – 15.00  Obed a poobedňajšie voľno
15.00 – 16.45  1. Seminár (chvály, seminár) Eliška Madžová "Príťažlivosť k rovnakému pohlaviu"
16.45 – 17.30  Prestávka
17.30 – 18.30  Večera
18.30 – 22.00  Hlavný večerný program Wolfhad Margies
23.00               Večierka
 

SOBOTA

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 12.30  Hlavný dopoludňajší program Wolfhad Margies
12.30 – 15.00  Obed a poobedňajšie voľno
15.00 – 16.45  2. Seminár (chvály, seminár) Martina Polohová  "ADHD - Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou"

16.45 – 17.30  Prestávka
17.30 – 18.30  Večera
18.30 – 22.00  Hlavný večerný program Wolfhad Margies
23.00               Večierka

 

NEDEĽA

08.00 – 09.00  Raňajky
09.00 – 12.30  Hlavný dopoludňajší program Hany Sorial a Ramses Girgis
12.30 – 13.30  Obed
13.30               Koniec konferencie