PREDAJ CD (elektornická verzia)

Ponúkame vám audiozáznamy prednášok, ktoré odzneli na víkendoch Nová DNA praktické poradenstvo. 

Objednávku vytvorte v našom eshope : MPKS SHOP

CD posielame len elektronicky. 

Kúpou týchto CD prispievate na službu Mládeže pre Krista - Slovensko. Ďakujeme.

CD Nová DNA 1.

Nová DNA 1.

 • Prijatie, odmietnutie a vnútorné zranenia
 • Požehnania a prekliatia
 • Okultizmus
 • Strach, depresie a úzkostné stavy
 • Zneužitie

Cena: 4 €

 

CD Nová DNA 5.

Manželstvo a kresťanská rodina

 • Muži, milujte svoje ženy
 • Ženy, poslúchajte svojich manželov
 • Tí dvaja budú jedno telo.
 • Pornografia, zanečistená sexualita
 • Deti, poslúchajte svojich rodičov
 • Otcovia, nedráždite svoje deti

Cena: 4 €

CD Nová DNA 8.

Živý Boh vs. modlárstvo

 • Jediný pravý živý Boh a modlárstvo
 • História modlárstva
 • Náboženstvá, sekty, kulty
 • Okultizmus
 • Satanizmus
 • Večné kráľovstvo Pána Ježiša Krista

Cena: 4 €

CD Nová DNA 11.

Biblia o peniazoch

 • Charakter peňazí, vplyv mamonu
 • Sporenie a investovanie
 • Zostavovanie rozpočtu
 • Dlh
 • Plánovanie dedičstva, učenie detí a odovzdávanie skúseností v našom okolí
 • Božie cesty - dávanie a prijímanie

Cena: 4 €

CD Nová DNA 14.

Moc slov

 • Moc slov
 • Úcta vs. zneužitie Božieho mena
 • Prísahy, sľuby a prehlásenia
 • Pochvala a povzbudenie vs. súd, kritika a ohováranie
 • Zlorečenie vs. uzdravenie
 • Dobrorečenie a žehnanie

Cena: 4 €

CD Nová DNA 17.

Prípravený na príchod Pána Ježiša

 • Celý a neporušený duch
 • Uzdravené city
 • Slobodná vôľa
 • Obnovená myseľ
 • Telo bez poškvrny
 • Duchovný človek

Cena: 4 €

CD Nová DNA 20.

Sexualita a jej deformácie

 • Sexualita v živote človeka podľa Božieho plánu a proti nemu
 • Sexuálne správanie muža a ženy
 • Šovinizmus a feminizmus
 • Sexuálne deformácie
 • Potrat a postabortívny syndróm
 • Očistenie, oslobodenie a uzdravenie zo sexuálnych hriechov

CD Nová DNA 2.

Nová DNA 2.

 • Vzťahy, hnev
 • Strach
 • Manipulácia
 • Dominantnosť a kontrola

Cena: 4 €

 

 

CD Nová DNA 6.

Láska

 • Zjavenie Božej lásky
 • Božia láska k človeku
 • Láska človeka
 • Láska k sebe samému
 • Láska k blížnemu
 • Láska k nepriateľom

Cena: 4 €

CD Nová DNA 9.

Dôsledky generačných hriechov

 • Božie zákonodárstvo
 • Prenasledujem neprávosť z otcov na synoch do 3. - 4. pokolenia
 • Modlárstvo a okultizmus a jeho dôsledky v generačnej línii
 • Vraždy, krádeže, klamstvá a ich dôsledky v generačnej línii
 • Sexuálne hriechy v generačnej línii
 • Božie požehnania plniteľom Božích prikázaní

Cena: 4 €

CD Nová DNA 12.

Uzdravenie a rodina

 • Boží zámer s rodinou
 • Prenesené modely správania a dôsledky generačných hriechov
 • Citové zranenia a ich dopad na spolunažívanie v rodine
 • Vnútorné zaprisahania a korene horkosti
 • Intimita a sexualita
 • Ako chrániť dieťa pred negatívnym vlyvom okolia

Cena: 4 €

CD Nová DNA 15.

Hranice

 • Čo sú hranice? Božie hranice.
 • Prečo nevieme klásť hranice
 • Hranice a životný partner
 • Hranice a deti
 • Hranice a rodičia, priatelia, cirkev a práca
 • Hranice sebe

Cena: 4 €

CD Nová DNA 18.

Dozrievanie v Kristovi

 • Duch svätý a jeho ovocie
 • Pokora
 • Poslušnosť
 • Vytrvalosť a vernosť
 • Zdržanlivosť a miernosť
 • Milosrdcenstvo - zhovievavosť, láska, dobrota

CD Nová DNA 3.

Nová DNA 3. 

 • Ako odpustiť tým, ktorí ma neustále zraňujú?
 • Odpúšťať neznamená nechať sa zneužívať.
 • Božia uzdravujúca láska.
 • Uzdravenie zo závislosti 1.
 • Uzdravenie zo závislosti 2.

Cena: 4 €

CD Nová DNA 7.

Prijatie vs. odmietnutie

 • Boh nám bezpodmienečne prijíma
 • Odmietnutie
 • Hriech zraňuje a dáva miesto zlému
 • Božie uzdravenie v živote človeka
 • Premena charakteru Božou mocou
 • Chodenie pod vedením Sv. Ducha

Cena: 4 €

CD Nová DNA 10.

Manipulácia a kontrola

 • Boh daroval človeku slobodnú vôľu, diabol ovláda človeka cez manipuáciu a kontrolu
 • Manipulácia v rodine
 •  Manipulácia na pracovisku, vo vláde (dôsledky komunizmu)
 • Manipulácia v cirkvi
 • Ochrana pred zneužitím manipuláciou
 • Boh nás povolal do slobody

Cena: 4 €

CD Nová DNA 13.

Sloboda od strachu

 • Božia bázeň vs. strach
 • Druhy strachu
 • Strach s ľudí, dôverovanie, odmietnutie, zneužitie
 • Fóbia
 • Strach z choroby, smrti a zomierania
 • Božie prikrytie a Boží pokoj

Cena: 4 €

CD Nová DNA 16.

Naplnené a nenaplnené túžby

 • Túžby a dôsledky ich nenaplnenia
 • Falošná útecha v alkohole a látkových závislostiach
 • Falošná útecha v nelátkových závislostiach
 • Snaha vyrovnať sa iným alebo mať viac ako iní
 • Sexuálne uspokojenie
 • Spočinutie v Bohu

Cena: 4 €

CD Nová DNA 19.

Nie si sám

 • A hľa, ja som s vami
 • Slobodná žena, slobodný muž
 • Osirotený, osirotená
 • Rozvedený, rozvedená
 • Vdovec, vdova
 • Zomieranie a večný život