Mládež pre Krista - Slovensko otvára v roku 2018 novú dvojročnú školu kresťanského poradenstva

NOVÁ DNA - škola kresťanského poradenstva

 

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA. Bude prebiehať v rokoch 2018 - 2020. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.

VÍZIA ŠKOLY

Príprava a tréning tých, ktorí vnímajú Božie povolanie slúžiť iným, hlásať evanjelium chudobným, vyhlásiť zajatým prepustenie, prepustiť zlomených na slobodu. (podľa Lk 4,19)

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSKO

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou, aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA

1. ročník / blok A (rok 2018 - 2019)

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva (24. - 25. 2. 2018)
 2. Otcovo srdce (23. - 25. 3. 2018)
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií (28. - 29. 4. 2018)
 4. Obnovenie ľudského ducha (26. - 27. 5. 2018)
 5. Dôsledky generačných hriechov
 6. Vyslobodenie z moci zlého
 7. Strach, panika a fóbia
 8. Sexualita a jej deformácie
 9. Uzdravenie manželstva a rodiny 
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom + praktická časť 

2. ročník / blok B  (rok 2019 - 2020)

 1. Prijatie vs. odmietnutie + praktická časť  
 2. Zneužívanie a obete zneužitia 
 3. Od závislosti k slobode (29. - 30. 4. 2017)
 4. Hnevajte sa, ale nehrešte (27. - 28. 5. 2017)
 5. Dôsledky nehody, šoku a traumy (24. - 25. 6. 2017)
 6. Vyhorenie, stres, úzkosť a vnútorné tlaky (22. - 23. 7. 2017)
 7. Pravý, živý Boh vs. modlárstvo (23. - 24. 9. 2017)
 8. Peniaze – potreba vs. mamon (28. - 29. 10. 2017)
 9. Vzťahy a spolužitie (25. - 26. 11. 2017)
 10. Premena myslenia, správania – manipulácia, kontrola a súd + praktická časť  (27. - 31. 1. 2018)

 

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. cisle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399


Zväčšiť mapu

KONTAKT

Email: novadna@mpks.sk

ŠTUDENTI

Stáli študenti

 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického víkendu kresťanského poradenstva
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom

Príležitostní študenti

 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka

NOVÝ 2-ROČNÍK: 2018 - 2020

Ak ste sa oboznámili s podmienkami štúdia stálych študentov a súhlasíte s nimi, môžete vyplniť svoju prihlášku. Záväznosť prihlášky potvrďte odoslaním registračného poplatku 10 €. 

PRIHLÁŠKA

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku.

Prebiehajúci 2. ročník 2017 - 2018 (termíny)

 
 • Od závislosti k slobode (29. - 30. 4. 2017)
 • Hnevajte sa, ale nehrešte (27. - 28. 5. 2017)
 • Dôsledky nehody, šoku a traumy (24. - 25. 6. 2017)
 • Vyhorenie, stres, úzkosť a vnútorné tlaky (22. - 23. 7. 2017)
 • Pravý, živý Boh vs. modlárstvo (23. - 24. 9. 2017)
 • Peniaze – potreba vs. mamon (28. - 29. 10. 2017)
 • Vzťahy a spolužitie (25. - 26. 11. 2017)
 • Premena myslenia, správania – manipulácia, kontrola a súd + praktická časť  (27. - 31. 1. 2018)