víkendy vzdelávania
a individuálneho poradenstva

TÉMA: Trauma s veľkým „T“, trauma s malým „t“ alebo Rôzne rany na duši a ako prejsť uzdravením

TERMÍN: 12. – 15. 10. 2023

ÚVOD K TÉME

Slovo „trauma“ pochádza z gréčtiny, pričom jej základný význam je „rana“. Traumu by sme teda mohli jednoducho pomenovať ako ranu, ktorá zostala na našej duši. Síce neviditeľná, napriek tomu prítomná, otvorená, nevyliečená, možno zapálená, nahnisaná a ako taká pôsobiaca mnoho ďalších problémov v  našich životoch.

Moderná psychoterapia aj pastorálna teológia sa zhodujú na tom, že práve trauma, a teda nespracované zranenie na duši, stojí za množstvom  pretrvávajúcich negatívnych emócií, ako sú  smútok, strach, úzkosť, hnev a pod.  A dlhodobo neliečená, potlačená trauma  môže byť dôvodom aj ďalších, prehĺbených problémov, ako sú  rôzne psychické ťažkosti či poruchy osobnosti. 

Ak prežívate dlhodobo negatívne emócie, alebo sa máte psychicky ťažko, prípadne, ak túžite pomôcť iným, pozývame vás na našu víkendovku.

Pozrieme sa nielen na traumy s veľkým „T“, ako sú rôzne tragédie, straty blízkych, zrada, zneužitie, ale aj na  duševné rany, ktorým málokedy venujeme pozornosť, avšak ich hĺbka často zasahuje až do identity človeka.

Zamyslíme sa aj nad možnosťou „zdedenia traumy“ od našich predkov, nad otázkami rozbitej duše a disociácie v dôsledku dlhodobej traumatizácie, a to z pohľadu pastorálnej teológie, a teda kresťanského poradenstva, aj z pohľadu psychoterapie.

TÉMY VÍKENDU
 1. Trauma ako nezahojená rana na duši, a čo ju drží „živou“
 2.  Primárna, sekundárna a transgeneračná trauma (Môžem prežívať traumu z traumy iných?)
 3. Dôsledky traumy
 4. Trauma a disociácia alebo Na kúsky rozbitá duša a o tom, že Boh má riešenie
 5. Základné kroky pri spracovávaní traumy z pohľadu kresťanského poradenstva
 6. Život ako boj pod vedením uzdravujúceho Veliteľa
PROGRAM

Program obsahuje dve prednášky denne, na ktoré nadväzuje diskusná skupinka. V programe je vytvorený priestor pre individuálne poradenstvo, chvály, odpočinok, prechádzky v prírode a osobnú modlitbu. 

 • MIESTO: Ranč Kráľova Lehota
 • Registrácia: 16:30 (štvrtok)
 • Začiatok: štvrtok, 18:00 (večera), 19:30 (program)
 • Záver: nedeľa, 13:00 (po obede)
poRADENSTVO

Každý účastník má možnosť prijať službu poradenstvom, ak si o ňu v prihláške požiada. Poradenstvo prebieha v trojici, vedie ho skúsený kresťanský poradca v spolupráci s pomocným poradcom. Obsah poradenského rozhovoru a modlitby nie je viazaný na tému víkendu. Účastník môže požiadať o modlitbu za akúkoľvek oblasť svojho života.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Cena za celý pobyt s ubytovaním, stravou, prednáškami a poradenstvom je 150 eur. 

Cena za celý pobyt bez ubytovania je 120 €.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
6. 10. 2023

Posledný deň na prihlásenie a zaplatenie registračného poplatku je 6. 10. 2023.

V prípade prihlásenia neskôr ako vo štvrtok, 5. 10.,  vás prosíme o zaslanie potvrdenia o prevode a účet mailom (novadna@mpks.sk), aby sme mohli Vašu prihlášku akceptovať napriek tomu, že sa platba ešte neobjaví na účte.

Prihlášky sú akceptované až po zaplatení registračného poplatku. Bez zaplatenia registračného poplatku Vás nemôžeme evidovať v zozname prihlásených a držať Vám miesto. Prosíme, uistite sa, či ste dostali potvrdenie o tom, že sme prijali Vašu platbu.

STORNO POPLATKY
 • 20 eur pri zrušení prihlášky do 6. 10. 2023
 • 100% ceny po 6. 10. 2023

Prosíme vás, v prípade potreby zrušiť prihlášku v posledný týždeň pred akciou, si za seba skúste nájsť náhradu. Takto skúsime predísť stratám na oboch stranách. V každom prípade nás kontaktujte mailom na novadna@mpks.sk a skúsime postupovať individuálne. 

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov zabezpečujeme na Ranči Kráľova Lehota, prípadne v blízkych ubytovacích zariadeniach, ak kapacita Ranča nepostačuje pre ubytovanie všetkých účastníkov.

Upozornenie!

Na tento pobyt nie je možné prísť so zvieratami (psy, mačky, králiky a pod).

Prosíme vás, zoberte si so sebou prezúvky a osušky.

Jazdenie na koňoch

Počas všetkých akcií na Ranči v Kráľovej Lehote vám ponúkame možnosť jazdenia na koňoch. Ak sa prihlasujete na akcie organizované MPKS a máte túžbu jazdiť na koňoch, napíšte to do poznámky v prihlasovacom formulári.

 
MIESTO: RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

Na Ranči sa odohráva veľké množstvo zaujímavých akcií a je možné si aj prenajať Ranč, chatku alebo izbu počas roku.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke:

Doprava na ranč

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +42144 522 14 70. Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 4 €/auto.

EMAIL: novadna@mpks.sk
VYUČUJúci

Vlastislav Beňa

Martina Polohová

AlbÍna Beňová

Slavo Poloha

Marek Mäsiar

Zuzka Kostohryzová

Prihlasovanie je ukončené

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.

 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz alebo nám pošlite email na adresu: novadna@mpks.sk.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.