víkendy vzdelávania
a individuálneho poradenstva

"Manipulácia - zámerná i nezámerná"
alebo
"Od otroctva k slobode"

TERMÍN: 7. - 10. 3. 2024

ÚVOD K TÉME
Každý deň sa stretávame s tým, ako sa ľudia trápia vo vzťahoch so svojimi najbližšími.
 
A čím viac skúmame ich zranené emócie, tým viac si dovolíme tvrdiť, že množstvo zranení vzniká práve v dôsledku manipulácie, a teda zneužívania iných pre naplnenie svojich potrieb.
 
Manipulácia je však oveľa širší pojem než ho mnohí poznáme.
 
Okrem tej známej manipulácie, vedomej a viditeľnej navonok, totiž existuje (oveľa častejšie) aj manipulácia, ktorú využívame takmer všetci a veľmi často. Tej hovoríme nezámerná alebo nevedomá.
 
A práve preto, že ju v našich vzťahoch využívame v podstate nechtiac, je ťažšie čitateľná a spôsobuje mnoho nenápadných citových zranení či tráum. Tzv. tráum z malým „t“, ktoré však nemusia byť ani o trochu menej vážne ako traumy s veľkým „T“.
 
Prečo manipulujeme?
 
A prečo sa stávame obeťou manipulácie?
 
Prípadne, prečo máme tendenciu v jednom vzťahu manipulovať a v inom byť obeťou toho, kto nami manipuluje?
 
Ako to súvisí s našou identitou, s pohľadom na seba, iných či na Boha?
 
A ako môžeme nastúpiť na cestu od otroctva k slobode, ktorú nám vydobyl Pán Ježiš Kristus?
 
Na marcovej víkendovke Nová DNA sa budeme snažiť odhaliť podvedomé nepravdivé presvedčenia, ktorým sme uverili, a na základe ktorých máme tendenciu či už manipulovať inými ľuďmi, alebo sa opakovane stávať obeťou manipulácie. 
 
Budeme spoločne odhaľovať biblickú pravdu o našej identite, povolaní či právach voči iným ľuďom.
 
A nakoniec, našou túžbou je, aby každý z nás odišiel z víkendovky s novým poznaním a  novou silou  urobiť krok vpred smerom k slobode, ku ktorej nás povolal Kristus (Gal 1, 5).
TÉMY VÍKENDU
 1. Hodnota človeka podľa Biblie a majstrovstvo nepriateľa zvané „manipulácia“
 2. „Manipulátor a obeť manipulácie“ alebo „V rôznych vzťahoch rôzne?“
 3. „Hybná sila v pozadí“ alebo „Prečo manipulujeme? Prečo sme obeťou manipulácie?“
 4. Manipulácia v rodine a prvé kroky k slobode
 5. Manipulácia v práci, v cirkvi a v iných komunitách a prvé kroky k slobode
 6. „Identita v Kristovi a hranice z lásky“ alebo „Kristus vás oslobodil, aby ste boli slobodní“
PROGRAM

Program pre prezenčných účastníkov obsahuje dve prednášky denne, na ktoré nadväzuje diskusná skupinka, individuálne poradenstvo pre záujemcov, spoločné večerné modlitby a večerný film. V programe je vytvorený priestor pre individuálne poradenstvo, chvály, odpočinok, prechádzky v prírode a osobnú modlitbu. 

 • MIESTO: Ranč Kráľova Lehota
 • Registrácia: 16:30 (štvrtok)
 • Začiatok: štvrtok, 18:00 (večera), 19:30 (program)
 • Záver: nedeľa, 13:00 (po obede)
ONLINE účastníci môžu využiť všetky časti programu okrem individuálneho poradenstva a večerného filmu.
poRADENSTVO

Každý prezenčný účastník má možnosť prijať službu poradenstvom, ak si o ňu v prihláške požiada. Poradenstvo prebieha v trojici, vedie ho skúsený kresťanský poradca v spolupráci s pomocným poradcom. Obsah poradenského rozhovoru a modlitby nie je viazaný na tému víkendu. Účastník môže požiadať o modlitbu za akúkoľvek oblasť svojho života.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Cena za celý pobyt s ubytovaním, stravou, prednáškami a poradenstvom je 150 eur. 

Cena za celý pobyt bez ubytovania je 120 eur.

Cena za ONLINE pripojenie je 100 eur.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

Posledný deň na prihlásenie a zaplatenie registračného poplatku na prezenčnú účasť je NEDEĽA, 3. 3. 2024.

Posledný termín na ONLINE PRIHLÁSENIE je STREDA, 6. 3. 2024.

V prípade prihlásenia sa neskôr ako vo štvrtok, 29.2. / online klienti neskôr ako v UTOROK, 5. 3., vás prosíme o zaslanie potvrdenia o prevode poplatku na účet mailom (novadna@mpks.sk), aby sme mohli Vašu prihlášku akceptovať napriek tomu, že sa platba do uzávierky neobjaví na účte.

Prihlášky sú akceptované až po zaplatení registračného poplatku. Bez zaplatenia registračného poplatku Vás nemôžeme evidovať v zozname prihlásených a držať Vám miesto. Prosíme, uistite sa, či ste dostali potvrdenie o tom, že sme prijali Vašu platbu.

STORNO POPLATKY
 • 20 eur pri zrušení ONLINE účasti neskôr ako 6. 3. 2024
 • 20 eur pri zrušení prihlášky na prezenčnú účasť do 4. 3. 2024
 • 100% ceny od 4. 3. 2024

Prosíme vás, v prípade potreby zrušiť prihlášku v posledný týždeň pred akciou, si za seba skúste nájsť náhradu. Takto skúsime predísť stratám na oboch stranách. V každom prípade nás kontaktujte mailom na novadna@mpks.sk a skúsime postupovať individuálne. 

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov zabezpečujeme na Ranči Kráľova Lehota, prípadne v blízkych ubytovacích zariadeniach, ak kapacita Ranča nepostačuje pre ubytovanie všetkých účastníkov.

Upozornenie!

Na tento pobyt nie je možné prísť so zvieratami (psy, mačky, králiky a pod).

Prosíme vás, zoberte si so sebou prezúvky a osušky.

Jazdenie na koňoch

Počas všetkých akcií na Ranči v Kráľovej Lehote vám ponúkame možnosť jazdenia na koňoch. Ak sa prihlasujete na akcie organizované MPKS a máte túžbu jazdiť na koňoch, napíšte to do poznámky v prihlasovacom formulári.

 
MIESTO: RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

Na Ranči sa odohráva veľké množstvo zaujímavých akcií a je možné si aj prenajať Ranč, chatku alebo izbu počas roku.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke:

Doprava na ranč

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +42144 522 14 70. Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 4 €/auto.

EMAIL: novadna@mpks.sk
VYUČUJúci

Vlastislav Beňa

Martina Polohová

AlbÍna Beňová

Slavo Poloha

Marek Mäsiar

Zuzka Kostohryzová

Prihlasovanie je ukončené

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.

 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz alebo nám pošlite email na adresu: novadna@mpks.sk.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.