Víkendovka Nová DNA – víkend vzdelávania a individuálneho poradenstva

TERMÍN: 12. – 15. 1. 2023

Nová DNA poradenstvo

TÉMA: HRANICE V NAŠICH VZŤAHOCH

ÚVOD K TÉME

ÚVOD K TÉME

Pojem „hranica“ je vo fyzickej oblasti dobre známy. Jasne vytýčené hranice oddeľujú našu krajinu od susednej, náš pozemok od susedovho, náš byt od spoločných priestorov, ktoré zdieľame so susedmi. V rámci rodiny si zvykneme nastavovať hranice vlastnou izbou, skrinkou alebo aspoň zatvorenými dverami v kúpeľni. 

Prečo to robíme? Prečo máme potrebu zatvárať dvere a očakávať, že ľudia zaklopú, ak nimi chcú prejsť?

Veríme, že cieľom každej správne nastavenej hranice je ochrana. Ochrana môjho bezpečia, ale zároveň aj ochrana bezpečia toho druhého, ktorého hranice zas rešpektujem ja.

Vybudovaním plotu chránim svoje súkromie, a tým aj svoj pocit bezpečia. Susedovi tým však zároveň komunikujem, že miesto za mojím plotom je miestom jeho bezpečia, na ktorom má právo o pravidlách rozhodovať on.

Je to tak podobne aj s hranicami vo vzťahoch? Máme právo či dokonca zodpovednosť stavať si vo vzťahoch hranice? Nie je sebecké postaviť medzi seba a iných ľudí, dokonca tých najbližších, neviditeľný plot? 

Na našej januárovej víkendovke budeme hovoriť o hraniciach z lásky. Uvidíme, ako sám Pán Boh kladie hranice z lásky každému z nás, a ako nás učí nasledovať Jeho príklad vo vzťahoch medzi nami, ľuďmi.

Pozrieme sa spolu na hranice z lásky ako na nevyhnutný predpoklad života v úcte jedných voči druhým, a z toho vyplývajúceho vnútorného pokoja.

TÉMY VÍKENDU

Témy víkendu:

1. Hranice ako hranice z lásky

2. Prečo sa nám nedarí klásť si správne hranice?

3. Hranice z lásky v partnerskom živote

4. Hranice z lásky a deti

5. Hranice z lásky v práci, cirkvi a v iných vzťahoch

6. Hranice z lásky sebe samému a môj vzťah s Bohom

PROGRAM

Miesto: Ranč Kráľova Lehota

Registrácia: 16:30 (štvrtok)

Začiatok: 18:00 (večera), 19:30 (program)

Záver: 13:00 (nedeľa po obede)


Program obsahuje dve prednášky denne, na ktoré nadväzuje diskusná skupinka. V programe je vytvorený priestor
pre odpočinok, prechádzky v prírode a osobnú modlitbu.

poRADENSTVO

Každý účastník má možnosť prijať službu poradenstvom, ak si o ňu v prihláške požiada. Poradenstvo prebieha v trojici, vedie ho skúsený kresťanský poradca v spolupráci s pomocným poradcom. Obsah poradenského rozhovoru a modlitby nie je viazaný na tému víkendu. Účastník môže požiadať o modlitbu za akúkoľvek oblasť svojho života.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Cena za víkend s ubytovaním je 129 eur/ 3 354 czk 

Cena bez ubytovania je 99 €/2574 czk

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
6. 1. 2023

Posledný deň na prihlásenie a zaplatenie registračného poplatku je 6. 1. 2023.
Prihlášky sú akceptované až po zaplatení registračného poplatku. Bez zaplatenia registračného poplatku Vás nemôžeme evidovať v zozname prihlásených a držať Vám miesto. Prosíme, uistite sa, či ste dostali potvrdenie o tom, že sme prijali Vašu platbu.

STORNO POPLATKY
  • 20 eur pri zrušení prihlášky do 6. 12. 2023
  • 100% ceny po 6. 1. 2023

Prosíme vás, v prípade potreby zrušiť prihlášku v posledný týždeň pred akciou, si za seba skúste nájsť náhradu. Takto skúsime predísť stratám na oboch stranách. V každom prípade nás kontaktujte mailom na novadna@mpks.sk a skúsime postupovať individuálne. 

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov zabezpečujeme na Ranči Kráľova Lehota, prípadne v blízkych ubytovacích zariadeniach, ak kapacita Ranča nepostačuje pre ubytovanie všetkých účastníkov.

Upozornenie!

Na tento pobyt nie je možné prísť so zvieratami (psy, mačky, králiky a pod).

Prosíme vás, zoberte si so sebou prezúvky.

Jazdenie na koňoch

Počas všetkých akcií na Ranči v Kráľovej Lehote vám ponúkame možnosť jazdenia na koňoch. Ak sa prihlasujete na akcie organizované MPKS a máte túžbu jazdiť na koňoch, napíšte to do poznámky v prihlasovacom formulári.

 
MIESTO: RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

Na Ranči sa odohráva veľké množstvo zaujímavých akcií a je možne si aj prenajať Ranč, chatku alebo izbu počas roku.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke:

Doprava na ranč

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +42144 522 14 70. Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 3 €/auto.

EMAIL: novadna@mpks.sk

PRIHLASOVANIE

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.
 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.