Panáčik JaSOM

Terapia v oblasti identity a sebahodnoty

Dereflktívny kruh

Terapia v oblasti vyhorenia a neuvedomovanej manipulácie

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.