INÉ AKCIE

Semináre k terapeutickým a didaktickým pomôckam

Panáčik JaSOM - online seminár

Diagnostika a terapia vyhorenia, vyčerpania, úzkosti, nevedomých manipulatívnych techník...

Dereflektívny kruh- online seminár

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.