KONFERENCIA BIBLICKÉ SVIATKY

11. – 14. APRÍLA 2024Panáčik JaSOM

Terapia v oblasti identity a sebahodnoty

DereflEktívny kruh

Pomôcka na odhalenie a terapiu nezámernej manipulácie
v rodinách, škole, cirkvi a iných komunitách

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.