NAJBLIŽŠIE VZDELÁVANIE Školy Nová DNA

24. - 25. 2. 2024

Prijatie vs. odmietnutie

Nová DNA - škola kresťanského poradenstva
blok B1

Prednášky

Témy:

1. Boh nás prijíma bez podmienok
2. Hriech zraňuje a dáva priestor zlému
3. Pocity v dôsledku odmietnutia 
4. Správanie na základe falošných presvedčení 
5. Ako odpustiť tomu, kto nás neustále zraňuje?
6. Naša identita v Kristovi
 
 
PROGRAM

Sobota:
08.30 – 10.00 registrácia
10.30 – 11.00  chvály
11.00 – 12.00  prednáška 1
12.00 – 13:30  obed
13.30 – 14.30  prednáška 2
14.30 – 15.00  prestávka
15.00 – 16.00  prednáška 3
16.00 – 16.30  prestávka
16.30 – 17.00  chvály
17.00 – 18.00  prednáška 4
18.00 – 19.30  večera
19:30 – 21:00  skupinky pre stálych študentov

Nedeľa:
08.00 – 09.30 raňajky
09.30 – 10.00 chvály  
10.00 – 11.00  prednáška 5
11.00 – 11.30   prestávka
11.30 – 12.30   prednáška  6
12.30 – 14.00  obed  
14.00 – 14.30  chvály
14.30 – 16.00  spoločné / vzájomné modlitby
16.00 – 16.30  prestávka  
16.30 – 17.30  svedectvá na vzájomné povzbudenie
17.30 – 19.00  večera   
 
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Cena za online prenos je  90 eur.
Cena s ubytovaním a stravou je 100 eur.
Cena bez ubytovania je 90 eur.
 

Uzávierka prihlášok je v nedeľu 18. 2. 2024 (prezenční študenti) a vo štvrtok,  22. 2. 2024 (online študenti).

ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY (príležitostní študenti)
Storno poplatok za zrušenie prihlášky do uzávierky je 20 €. Pri zrušení prihlášky po uzávierke sa poplatok nevracia, preto si skúste za seba nájsť náhradu.

EMAIL: novadna@mpks.sk
VYUČUJÚCI​

Vlastislav Beňa

Martina Polohová

AlbÍna Beňová

Slavo Poloha

VladimÍr Slavkovský

Marek Mäsiar

PRIHLasovanie

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe. Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz alebo nám napíšte email na adresu novadna@mpks.sk.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.