VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom,
porozumieť otázkam vnútorných zranení a neslobody,
v rôznych oblastiach života.
Porozumieť procesu uzdravenia
a naučiť sa za vnútorné uzdravenie
a oslobodenie modliť.

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA
1. ročník / blok A 

 

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva 
 2. Otcovo srdce 
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií 
 4. Vzťahy a spolužitie 
 5. Premena myslenia a správania – manipulácia, kontrola a súd 
 6. Vyslobodenie z moci zlého 
 7. Dôsledky generačných hriechov 
 8. Strach, panika a fóbia 
 9. Obnovenie ľudského ducha
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom 
2. ročník / blok B  (rok 2019 - 2020)

 

 1. Prijatie vs. odmietnutie + praktická časť 
 2. Uzdravenie manželstva a rodiny  
 3. Sexualita a jej deformácie 
 4. Zneužívanie a obete zneužitia 
 5. Hnevajte sa, ale nehrešte!
 6. Pravý, živý Boh vs. modlárstvo
 7. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 8. Od závislosti k slobode  
 9. Moc slov
 10. Dôsledky nehody, šoku a traumy + praktická časť 

ŠTUDENTI

Stáli študenti
 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického víkendu kresťanského poradenstva
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom
Príležitostní študenti
 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka
OBSAH ŠTÚDIA
POPLATOK (za 1 víkend školy)

 

Mesačne 60 € / 1 620 CZK  (s ubytovaním)

Mesačne 53 € / 1 430 CZK (bez ubytovania)  

Poplatok sa platí vždy mesačne (do 10teho v mesiaci) pred aktuálnym víkendom. Informácie o úhrade dostane študent mailom, po odoslaní prihlášky na daný víkend.

Registračný poplatok obsahuje: platbu za ubytovanie na 1 noc (so-ne), stravu (od obeda v sobotu do večere v nedeľu) a školné.

Na víkend školy Nová DNA je možné pricestovať aj deň vopred a doobjednať si ubytovanie na 1 noc navyše (9,50 €).

POPLATOK (za praktickú časť školy)
  • 80 €  praktická časť (po 1. ročníku)
  • 55 €  praktická časť (po 2. ročníku)
Dôležité informácie

Štúdium neodporúčame záujemcom, ktorí sú dlhodobo psychiatricky liečení. Škola Nová DNA im nevie poskytnúť individuálnu pomoc a prístup, ktorý by potrebovali. 

Štúdia školy Nová DNA nie je možné sa zúčastniť s deťmi. Je to najmä s kapacitných dôvodov a u stálych študentov, tiež z dôvodu nemožnosti zúčastňovať sa tak celého programu školy. 

Na víkend školy nie je možné so sebou zobrať psov či mačky, alebo iné domáce zvieratá. 

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.