NOVÁ DNA – škola základov kresťanského poradenstva

Od januára 2023 sme spustili nový dvojročník školy na Ranči v Kráľovej Lehote

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam duševných a duchovných zranení a následných blokácií v rôznych oblastiach osobnostného rastu. Porozumieť základom procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť.

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom, párom alebo skupinám, realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy a v pokornej túžbe nechať sa viesť Svätým Duchom sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá dva roky. Každý ročník obsahuje desať víkendových stretnutí.

Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť. Teoretickú časť tvoria prednášky. Praktická časť sa odohráva v malých skupinkách, a zahŕňa diskusiu a modlitby, sebaskúsenosť – vlastný osobnostný rast prostredníctvom kresťanského poradenstva a základná skúsenosť s poradenstvom pre iných ľudí.

Pevnou súčasťou každého víkendu sú aj spoločné chvály, modlitby a moderovaná diskusia s cieľom odpovedí na otázky študentov. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA
1. ročník / blok A 
(Rok 2023)

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva 
 2. Otcovo srdce 
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií 
 4. Obnovenie ducha človeka (O identite z pohľadu kresťanského poradenstva)
 5. Vyslobodenie z moci zlého
 6. Strach, panika a fóbie 
 7. Zdedené dôsledky hriechov
 8. Sexualita a jej deformácie
 9. Uzdravenie manželstva a rodiny
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom 
Termíny školy:
A1 28. – 29.1.2023
A2 25. – 26.2.2023
A3 25 – 26. 3. 2023
A4 29. – 30.4.2023
A5 27. – 28.5.2023
A6 24. – 25.6.2023
A7 30.9. – 1.10.2023
A8 28. – 29.10.2023
A9 25. – 26.11.2023
A10 27. – 28.1.2024 
2. ročník / blok B  
(rok 2024)

 1. Prijatie verzus odmietnutie
 2. Zneužívanie a obete zneužitia
 3. Od závislostí k slobode 
 4. Hnevajte sa, ale nehrešte
 5. Dôsledky šoku a traumy
 6. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 7. Jediný pravý Boh verzus modlárstvo
 8. Biblia a financie
 9. Vzťahy a spolužitie
 10. Premena myslenia a správania / Manipulácia, kontrola a súd

ŠTUDENTI

Stáli študenti
 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v sobotu večer a v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického víkendu kresťanského poradenstva
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú „osvedčenie o absolvovaní školy“
Príležitostní študenti
 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka
OBSAH ŠTÚDIA
POPLATOK (za 1 víkend školy)

Mesačne 100 € / 2700 CZK  (s ubytovaním)

Mesačne 90 € / 2430 CZK (bez ubytovania)  

Poplatok sa platí vždy mesačne (do 10teho v mesiaci) pred aktuálnym víkendom. Informácie o úhrade dostane študent mailom, po odoslaní prihlášky na daný víkend.

Registračný poplatok obsahuje: platbu za ubytovanie na 1 noc (so-ne), stravu (od obeda v sobotu do večere v nedeľu) a školné.

Na víkend školy Nová DNA je možné pricestovať aj deň vopred a doobjednať si ubytovanie na 1 noc navyše (16€).

POPLATOK (za praktickú časť školy)
  • 140 €  praktická časť (po 1. ročníku)
  • 120 €  praktická časť (po 2. ročníku)
PROGRAM

Sobota:

09.00 – 10.00 registrácia
10.30 – 11.00 chvály
11.00 – 12.00 prednáška
12.00 – 13.30 obed
13.30 – 14.30 prednáška
14.30 – 15.00 prestávka
15.00 – 16.00 prednáška
16.00 – 16.30 prestávka
16.30 – 17.00 chvály
17.00 – 18.00 prednáška
18.00 – 19.30 večera
19.30 – 21.00 
skupinky

NNedeľa:
08.00 – 09.30 raňajky
09.30 – 10.00 chvály  
10.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 prestávka
11.30 – 12.30 prednáška 
12.30 – 14.00 obed  
14.00 – 14.30 chvály
14.30 – 15.30 prednáška / praktická časť  
15.30 – 16.00 prestávka  
16.00 – 18.00 modlitebná časť a svedectvá
18.00 – 19.00 večera  

Dôležité informácie

Štúdium neodporúčame záujemcom, ktorí sú dlhodobo psychiatricky liečení. Škola Nová DNA im nevie poskytnúť individuálnu pomoc a prístup, ktorý by potrebovali. 

Štúdia školy Nová DNA nie je možné sa zúčastniť s deťmi. Je to najmä s kapacitných dôvodov a u stálych študentov, tiež z dôvodu nemožnosti zúčastňovať sa tak celého programu školy. 

Na víkend školy nie je možné so sebou zobrať psov či mačky, alebo iné domáce zvieratá. 

 

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +421 44 522 14 70

Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 4 €/auto.  

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.