NOVÁ DNA – škola základov kresťanského poradenstva

Otvárame nový dvojročník školy Nová DNA!
Prihlásiť sa je možné do 30. 1. 2025
Začíname 28.- 29. 3. 2025

Od MARCA 2025 spustíme nový dvojročník školy na Ranči v Kráľovej Lehote

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam duševných a duchovných zranení a následných blokácií v rôznych oblastiach osobnostného rastu. Porozumieť základom procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť.

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom, párom alebo skupinám, realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy a v pokornej túžbe nechať sa viesť Svätým Duchom sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá dva roky. Každý ročník obsahuje desať víkendových stretnutí.

Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť.
Teoretickú časť tvoria prednášky.
Praktická časť sa odohráva v malých skupinkách, a zahŕňa diskusiu a modlitby, sebaskúsenosť – vlastný osobnostný rast prostredníctvom kresťanského poradenstva.
V druhom ročníku si študenti skúšajú aj vedenie poradenského rozhovoru pod supervíziou vedúcich poradcov.

súčasťou každého víkendu sú tiež spoločné chvály, modlitby a moderovaná diskusia s cieľom odpovedí na otázky študentov. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA
1. ročník / blok A 

 

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva 
 2. Otcovo srdce 
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií 
 4. Obnovenie ducha človeka (O identite z pohľadu kresťanského poradenstva)
 5. Vyslobodenie z moci zlého
 6. Strach, panika a fóbie 
 7. Zdedené dôsledky hriechov
 8. Uzdravenie manželstva a rodiny
 9. Sexualita a jej deformácie
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom 
2. ročník / blok B  

 1. Prijatie verzus odmietnutie
 2. Zneužívanie a obete zneužitia
 3. Od závislostí k slobode 
 4. Hnevajte sa, ale nehrešte
 5. Dôsledky šoku a traumy
 6. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 7. Jediný pravý Boh verzus modlárstvo
 8. Biblia a financie
 9. Vzťahy a spolužitie
 10. Premena myslenia a správania / Manipulácia, kontrola a súd
Termíny školy:
Prebiehajúci dvojročník školy 
B4 25. – 26. 5. 2024
B5 22. – 23. 6. 2024
B6 28. – 29. 9. 2024
B7 26. – 27. 10. 2024
B8 23. – 24. 11. 2024
B9 25. – 26. 1. 2025
B10 20. – 23. 2. 2025


Nový dvojročník – 2025/27
1. ročník
A1 29.-30. 3. 2025
A2 26. – 27. 4. 2025
A3 24. – 25. 5. 2025
A4 21. – 22. 6. 2025
A5 27. – 28. 9. 2025
A6 25. – 26. 10. 2025
A7 29. – 30. 11. 2025
A8 24. – 25. 1. 2026
A9 21. – 22. 2. 2026
A10 25. – 29. 5. 2026 

ŠTUDENTI

Stáli študenti
 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v sobotu večer a v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • v závere každého ročníka majú študenti možnosť  zúčastniť sa praktického overenia zručností v oblasti kresťanského poradenstva pod vedením supervízie, ktoré je zároveň podmienkou absolvovania 
 • súčasťou záverečného bloku 1. ročníka je aj kreatívny deň na spôsob arteterapie
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú „osvedčenie o absolvovaní školy“
Príležitostní študenti
 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka
OBSAH ŠTÚDIA
POPLATOK

 

ŠKOLA 2023/25

Jeden víkend:  100 € 

(v cene je zahrnuté vzdelávanie, ubytovanie na ranči v Kráľovej Lehote (1 noc) a strava 3x denne (od soboty obeda do nedele večere)

Bez ubytovania: 90 €

Poplatok sa platí vždy mesačne (do 10teho v mesiaci) pred aktuálnym víkendom. Informácie o úhrade dostane študent mailom, po odoslaní prihlášky na daný víkend.

Na víkend školy Nová DNA je možné pricestovať aj deň vopred a doobjednať si ubytovanie aj stravu na 1 noc navyše za bežnú cenu (www.ranckralovalehota.sk).

 

ŠKOLA 2025/27

Jeden víkend: 130 €  

(v cene je zahrnuté vzdelávanie, ubytovanie na ranči v Kráľovej Lehote (1 noc) a strava 3x denne (od soboty obeda do nedele večere)

Bez ubytovania: 120 € 

Bez stravy: 110 € 

Bez stravy a ubytovania: 100 € 

 

POPLATOK (za bloky A10 a B10)

2023/25

 • 250 €  5 – dňová praktická časť po 1. ročníku  (A10)
 • 200 €  4 – dňová praktická časť po 2. ročníku (B10)
 

2025/27 

 • 300 €  5 – dňová praktická časť po 1. ročníku (A10)
 • 240 €  4 – dňová praktická časť po 2. ročníku (B10)
PROGRAM

Sobota:

09.00 – 10.00 registrácia
10.30 – 11.00 chvály
11.00 – 12.00 prednáška
12.00 – 13.30 obed
13.30 – 14.30 prednáška
14.30 – 15.00 prestávka
15.00 – 16.00 prednáška
16.00 – 16.30 prestávka
16.30 – 17.00 chvály
17.00 – 18.00 prednáška
18.00 – 19.30 večera
19.30 – 21.00 
skupinky

NNedeľa:
08.00 – 09.30 raňajky
09.30 – 10.00 chvály  
10.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 prestávka
11.30 – 12.30 prednáška 
12.30 – 14.00 obed  
14.00 – 14.30 chvály
14.30 – 15.30 prednáška / praktická časť  
15.30 – 16.00 prestávka  
16.00 – 18.00 modlitebná časť a svedectvá
18.00 – 19.00 večera  

Dôležité informácie

Štúdium neodporúčame záujemcom, ktorí sú dlhodobo psychiatricky liečení. Škola Nová DNA im nevie poskytnúť individuálnu pomoc a prístup, ktorý by potrebovali. 

Na víkend školy nie je možné so sebou zobrať psov či mačky, alebo iné domáce zvieratá. 

 

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +421 44 522 14 70

Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 4 €/auto.  

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.