Nová DNA je poradenská služba vnútorného uzdravenia na základe kresťanských a Biblických princípov.

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom, párom alebo skupinám, realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy a v pokornej snahe nechať sa viesť Svätým Duchom sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME:

ŠKOLA
NOVÁ DNA

Dvojročná škola vnútorného uzdravenia

PORADENSTVO
NOVÁ DNA

4-dňová konferencia na tému vnútorného uzdravenia s možnosťou poradenstva

OSOBNÉ PORADENSTVO

Objednanie sa na osobné poradenstvo, koučing...

REKONDIČNÉ CENTRUM

Dobrovoľnícky pobyt u nás na Ranči

Najbližšie udalosti:

NOVÝ DVOJ-ROČNÍK ŠKOLY NOVÁ DNA NA RANČI V KRÁĽOVEJ LEHOTE
Január 2023-2024
NOVÝ ROČNÍK ŠKOLY
TÉMA: HRANICE V NAŠICH VZŤAHOCH
TERMÍN: 12. – 15. 1. 2023
VÍKEND VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA A PORADENSTVA
Predošlé
Ďalšie
AUDIO NahrÁvkY z NOVÁ DNA a konferenciÍ si môžte u nás zakúpiť v MPKS SHOPE
Termíny školy Nová DNA na rok 2023

Nové termíny školy sú: 

A1 28. – 29.1.2023
A2 25. – 26.2.2023
A3 25 – 26. 3. 2023
A4 29. – 30.4.2023
A5 27. – 28.5.2023
A6 24. – 25.6.2023
A7 29.9. – 1.10.2023
A8 28. – 29.10.2023
A9 25. – 26.11.2023
A10 27. – 28.1.2024
Termíny PRAKTICKEJ NOVÁ DNA

22. – 25. 9. 2022
10. – 13. 11. 2022
12. – 15. 1. 2023

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť... (Biblia Lk 4,18)

YOUTUBE

MPKSlovensko

FACEBOOK

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

Príbehy a svedectvá ľudí

Do nášho Misijného centra už niekoľko rokov prichádzajú pomáhať mladí dobrovoľníci, ktorých sme poprosili o krátke zhodnotenie svojho pobytu.

Čo sme už boli schopní z Božej milosti urobiť:

0
ABSOLVENTI ŠKOLY NOVÁ DNA
-/+ 0
PORADENSTVÁ ZA ROK (+CAMPFEST)
0 r.
Služba Nová DNA funguje už od roku 2005

Sledujte každý pondelok a štvrtok o 20:30 na LifeTv

KAŽDÝ PONDELOK A ŠTVRTOK 20:30

NOVÁ DNA - ŠKOLA VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA

REPRÍZA: UTOROK, PIATOK A SOBOTA 8:30; STREDA A NEDEĽA 14:30

EVANJELIUM: DObrá správa PRE TEBA

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?

Kontakt
E-mail: novadna@mpks.sk

Ranč Kráľova Lehota, Kráľova Lehota - Svarín 400

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.