Nová DNA je poradenská služba vnútorného uzdravenia na základe kresťanských a Biblických princípov.

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME:

ŠKOLA
NOVÁ DNA

Dvojročná akreditovaná škola vnútorného uzdravenia

PORADENSTVO
NOVÁ DNA

4-dňová konferencia na tému vnútorného uzdravenia s možnosťou poradenstva

OSOBNÉ PORADENSTVO

Objednanie sa na osobné poradenstvo, koučing...

REKONDIČNÉ CENTRUM

Dobrovoľnícky pobyt u nás na Ranči

Najbližšie udalosti:

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť... (Biblia Lk 4,18)

YOUTUBE

MPKSlovensko

FACEBOOK

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

YOUTUBE

LifeTv

Príbehy a svedectvá ľudí

Do nášho Misijného centra už niekoľko rokov prichádzajú pomáhať mladí dobrovoľníci, ktorých sme poprosili o krátke zhodnotenie svojho pobytu.

Čo sme už boli schopní z Božej milosti urobiť:

0
ABSOLVENTI ŠKOLY NOVÁ DNA
-/+ 0
PORADENSTVÁ ZA ROK (+CAMPFEST)
0 r.
Služba Nová DNA funguje už od roku 2005

Sledujte každý pondelok a štvrtok o 20:30 na LifeTv

KAŽDÝ PONDELOK A ŠTVRTOK 20:30

NOVÁ DNA - ŠKOLA VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA

REPRÍZA: UTOROK, PIATOK A SOBOTA 8:30; STREDA A NEDEĽA 14:30

Kontakt
E-mail: novadna@mpks.sk

Ranč Kráľova Lehota, Kráľova Lehota - Svarín 400

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.