Centrum kresťanského poradenstva

Najbližšie akcie:

    Zdedené dôsledky hriechov       

30. 9. – 1. 10. 2023

                           Trauma s veľkým „T“, trauma s malým „t“                                (Rôzne rany na duši a ako prejsť uzdravením)  

     12. – 15. 10. 2023

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom, párom alebo skupinám, realizovaná rozhovorom a modlitbou.  Aplikuje biblické princípy a v pokornej snahe nechať sa viesť Svätým Duchom sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium
a uzdravovať skrúšených srdcom.
Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie,
slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť... (Biblia, LukÁŠ 4,18)

YOUTUBE

MPKSlovensko

FACEBOOK

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

Príbehy a svedectvá ľudí

Do nášho Misijného centra už niekoľko rokov prichádzajú pomáhať mladí dobrovoľníci, ktorých sme poprosili o krátke zhodnotenie svojho pobytu.

Čo sme už boli schopní z Božej milosti urobiť:

0
ABSOLVENTI ŠKOLY NOVÁ DNA
-/+ 0
PORADENSTVÁ ZA ROK (+CAMPFEST)
0 r
Služba Nová DNA funguje už od roku 2005

Sledujte každý pondelok a štvrtok o 20:30 na Life Tv

KAŽDÝ PONDELOK A ŠTVRTOK 20:30

NOVÁ DNA - VÍKEND VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA

REPRÍZA: UTOROK, PIATOK A SOBOTA 8:30; STREDA A NEDEĽA 14:30

EVANJELIUM: DObrá správa PRE TEBA

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?

Kontakt
E-mail: novadna@mpks.sk

Ranč Kráľova Lehota, Kráľova Lehota - Svarín 400

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.