TÉMA: Terapeutická a didaktická pomôcka

"DEREFLEKTÍVNY KRUH"
pomôcka k odhaleniu a terapii Nezámernej manipulácie
v rodine, školE, cirkvi a iných komunitách

Spustíme onedlho

Online seminár


na objednávku - v prípade záujmu nás kontaktujte na novadna@mpks.sk

Určená pre:

Pomáhajúce profesie, učiteľov, služobníkov v cirkvi, ale tiež pre širokú verejnosť na použitie v rodinách a v rôznych iných vzťahoch.

Chceli by ste si Dereflektívny kruh kúpiť?

Objednajte si ho na novadna@mpks.sk
Balenie obsahuje:


– 1x drevený kruh zložený zo štyroch častí
– 1x zmazateľná fixka
– 8x zmazateľných kariet
– 3x zmazateľné kruhy
– 1x návod na použitie


Cena je 25 eur + poštovné 

POPIS K SEMINÁRU

Jedným z najbežnejších dôvodov, kvôli ktorým ako ľudia pociťujeme emocionálnu bolesť, hnev, bezradnosť, smútok, strach a podobne, je manipulácia. Manipulácia, ktorá prebieha špeciálne na miestach, kde by sme sa mali cítiť bezpečne, prijatí, takí, akí sme. Doma, v škole, v cirkvi…

Manipuláciu by sme mohli veľmi jednoducho definovať ako „techniku správania, pri ktorej niekto zneužíva niekoho iného ako prostriedok na naplnenie vlastných túžob“. 

Na tom, že manipulácia je „zlá“ sa zhodne väčšina spoločnosti. Avšak len málokedy si uvedomujeme, že tú „zlú manipuláciu“ viac alebo menej využívame všetci. Možno nie vedome. Možno nevedome a možno – čiastočne vedome.

Nevedomá, prípadne nezámerná manipulácia je totiž niečo, k čomu siahame v podstate vždy, keď správanie niekoho z našich blízkych ohrozuje niečo, čo je pre nás bytostne dôležité. Náš pocit „hodnoty“. Naše vedomie, že som niekto. Niekto hodnotný.

Rodičia tak nevedomky manipulujú s dieťaťom, ktoré svojimi známkami ohrozujú ich „vedomie, že sú dobrými rodičmi“. Namiesto skutočného dobra dieťaťa sa hybnou silou ich konania totiž môže stať potreba cítiť sa dobrými rodičmi podľa predstáv učiteľov, starých rodičov alebo iného okolia.

Učiteľ nevedomky manipuluje žiakmi, pretože ich výsledky ohrozujú jeho „vedomie, že je dobrým učiteľom“. Namiesto individuálneho prístupu a rozvoja skutočných osobností detí sa riadi podvedomým strachom, že ak jeho trieda nedosiahne konkrétny priemer, nebude dobrým učiteľom.

Farár, pastor či vedúci mládeže v cirkevnom spoločenstve, ktorý podvedome verí, že jeho hodnota závisí od toho, koľko mladých ľudí bude chodiť do kostola, bude nezámerne manipulovať rodinami či mládežou, aby chodili na stretnutia namiesto toho, aby hľadal cesty zamerané na skutočný cieľ. Cesty, ako byť nástrojom na to, aby ľudia skrze jeho pôsobenie spoznávali Boha nie ako náboženský symbol, ale ako niekoho skutočného, dokonalého a pritom veľmi, veľmi blízkeho. Niekoho, kto pre nich vždy bude mať prijatie a pravdu, ktorú oslobodzuje.  

„Dereflektívny kruh“ je jednoduchá pomôcka, ktorú by sme mohli nazvať aj „kruhom podvedomých cieľov“. Jej úlohou je pomôcť sebe alebo našim klientom či známym odhaliť skutočný cieľ ich snaženia, a spolu s ním aj skutočný dôvod ich frustrácie, vyčerpania, vyhorenia a napätých vzťahov.

Trošku z psychoterapie

Slovo „dereflektívny“ je odvodené od slova „dereflexia“, čo je jednou z hlavných techník psychoterapeutického smeru Viktora Frankla, logoterapie.

Cieľom dereflexie je pomôcť človeku pozrieť sa na jeho život, problém či aktuálnu emocionálnu bolesť z odstupu. Špeciálne sa používa v prípade, ak sa za problémom človeka skrýva tzv. hyperreflexia, ktorú predpokladáme práve pri spomínanej „prílišnej snahe“ niečo dosiahnuť.

Ak človek, ktorý sa o niečo „príliš snaží“, príde požiadať o pomoc, znamená to, že ho pravdepodobne trápi únava alebo frustrácia z toho, že ciele, ktoré sa dlhodobo usiluje naplniť, sa z nejakého dôvodu naplniť nedajú, alebo sa zrazu, z ničoho nič, zosypali.

Ako sme už spomenuli, príkladom môže byť napríklad rodič, ktorý je nešťastný z náhlej rebélie svojho dieťaťa po tom, čo sa celý život intenzívne snažil investovať do jeho vzdelania a rozvoja.

V prípade, že sa za nešťastím rodiča skrýva dlhodobá „prílišná snaha“, a teda tzv. hyperreflexia zameraná na úspech dieťaťa, úlohou „dereflektívneho kruhu“ bude pozrieť sa spolu s rodičom na jeho prežívanie akoby zhora a prísť na to, či šťastie ich dieťaťa je naozaj hlavným cieľom ich dlhodobej a úprimnej snahy. 

V prípade, že odhalia, že hlbším zámerom ich snahy bola túžba po vlastnom ocenení zo strany okolia, túžba po zadosťučinení alebo akákoľvek iná túžba smerujúca k posilneniu ich vlastnej identity, ich vlastnému JA, je tu síce trošku pokorujúce, ale o to viac oslobodzujúce vzájomné porozumenie a následné prehodnotenie cieľov výchovy aj ďalších životných cieľov. 

Ak by ste sa chceli dozvedieť o možnostiach použitia „dereflektívneho kruhu“ viac, srdečne vás pozývame na náš krátky online seminár.

 

LEKTOR:
PaedDr. Martina Polohová (autorka)

Absolvovala štúdium katechetiky so zameraním na pastorálnu psychológiu v rigoróznom štúdiu, špeciálnu pedagogiku a komplexný psychoterapeutický výcvik v oblasti logoterapie a existenciálnej analýzy.

Založila a 12 rokov viedla ZŠ Narnia v Banskej Bystrici, kde cielene rozvíjala možnosti inklúzie a individuálneho prístupu k žiakom na základe východísk zdôrazňujúcich hodnotu žiakov ako jednotlivcov. 

V súčasnosti pôsobí ako vedúca CKP Nová DNA, terapeutka a lektorka.

PROGRAM SEMINÁRA

– Hyperreflexia, derelexia a podvedomá manipulácia
– Ciele a možnosti využitia pomôcky
– Diskusia

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

Bez storno poplatku. V prípade zrušenia prihlášky Vám na požiadanie vrátime plnú sumu.


Link na seminár Vám bude poslaný na emailovú adresu po zaplatení registračného poplatku.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
  • Cena za seminár: 20 eur

  • Cena pre účastníkov na Víkendovke Nová DNA o manipulácii: 10 eur

  • Cena pre klientov, ktorí si zakúpia pomôcku „dereflektívny kruh“ pred seminárom: 10 eur

  • Pri zakúpení pomôcky po seminári bude cena pomôcky so zľavou 10 eur, t. j. 15 eur + poštovné.

  • Vstup pre účastníkov Víkendovky Nová DNA o manipulácii, ktorí si zároveň zakúpili pomôcku „Dereflektívny kruh“, je prístup na seminár ZDARMA.

  • Pre uplatnenie zľavy na seminár napíšte do poznámky v prihláške, že ste si už zakúpili dereflektívny kruh / boli ste účastníkmi víkendovky.

PRIHLASOVANIE

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.
 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.