TÉMA: Terapeutická a didaktická pomôcka

DEREFLEKTÍVNY KRUH​

Spustíme onedlho

Online seminár

Termín: JESEŇ 2023
Od 16:00 do 19:00 hod.

Určená pre:

Psychológov, psychoterapeutov, špeciálnych pedagógov, kresťanských poradcov, učiteľov, iných odborníkov z pomáhajúcich profesií, ale tiež pre použitie v rodine a vlastný osobnostný rast.

Chceli by ste si Dereflektívny kruh kúpiť?

Objednajte si ho na novadna@mpks.sk
Balenie obsahuje:


– 1x drevený kruh zložený zo štyroch častí
– 1x zmazateľná fixka
– 8x zmazateľných kariet
– 3x zmazateľné kruhy
– 1x návod na použitie


Cena je 25 eur + poštovné 

POPIS K SEMINÁRU

Jedným zo slov, ktoré generácia pred nami v podstate vôbec nepoznala, je slovo „vyhorenie“. Hovorí sa, že súvisí s prílišnou snahou človeka. Ako však máme vedieť, kedy sa snažíme „príliš“? Čo je to vlastne „prílišná snaha“? Je v poriadku alebo nie? A ak nie, prečo?

Aby sme zašli o krok ďalej, dovolíme si položiť ešte inú otázku. Môže slovo „vyhorenie“ nejako súvisieť s pojmami „nerozpoznané skutočné ciele“, prípadne dokonca „nevedomá manipulácia“? Čo to vlastne je? Môže sa nám stať, že nevedome, nechtiac používame techniky, ktoré sami odsudzujeme? 

„Dereflektívny kruh“ je jednoduchá pomôcka, ktorú by sme mohli nazvať aj „kruh podvedomých cieľov“. Jej úlohou je pomôcť sebe alebo našim klientom odhaliť skutočný cieľ ich snaženia a spolu s ním aj skutočný dôvod frustrácie, vyčerpania, vyhorenia.

Trošku z psychoterapie

Slovo „dereflektívny“ je odvodené od slova „dereflexia“, čo je jednou z hlavných techník psychoterapeutického smeru Viktora Frankla, logoterapie.

Cieľom dereflexie je pomôcť človeku pozrieť sa na jeho život, problém či aktuálnu emocionálnu bolesť z odstupu. Špeciálne sa používa v prípade, ak sa za problémom človeka skrýva tzv. hyperreflexia, ktorú predpokladáme práve pri spomínanej „prílišnej snahe“ niečo dosiahnuť.

Ak človek, ktorý sa o niečo „príliš snaží“, príde požiadať o pomoc, znamená to, že ho pravdepodobne trápi únava alebo frustrácia z toho, že ciele, ktoré sa dlhodobo usiluje naplniť, sa z nejakého dôvodu naplniť nedajú, alebo sa zrazu, z ničoho nič, zosypali.

Príkladom môže byť napríklad rodič, ktorý je nešťastný z náhlej rebélie svojho dieťaťa po tom, čo sa celý život intenzívne snažil investovať do jeho vzdelania a rozvoja.

V prípade, že sa za nešťastím rodiča skrýva dlhodobá „prílišná snaha“, a teda tzv. hyperreflexia zameraná na úspech dieťaťa, úlohou „dereflektívneho kruhu“ bude pozrieť sa spolu s rodičom na jeho prežívanie akoby zhora a prísť na to, či šťastie ich dieťaťa je naozaj hlavným cieľom ich dlhodobej a úprimnej snahy. 

V prípade, že odhalia, že hlbším zámerom ich snahy bola túžba po vlastnom ocenení zo strany okolia, túžba po zadosťučinení alebo akákoľvek iná túžba smerujúca k posilneniu ich vlastnej identity, ich vlastnému JA, je tu síce trošku pokorujúce, ale o to viac oslobodzujúce vzájomné porozumenie a následné prehodnotenie cieľov výchovy aj ďalších životných cieľov. 

Ak by ste sa chceli dozvedieť o možnostiach použitia „dereflektívneho kruhu“ viac, srdečne vás pozývame na náš krátky online seminár.

 

LEKTOR:
PaedDr. Martina Polohová (autorka)
PROGRAM SEMINÁRA

– Hyperreflexia, derelexia a podvedomá manipulácia
– Ciele a možnosti využitia pomôcky
– Diskusia

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

Bez storno poplatku. V prípade zrušenia prihlášky Vám na požiadanie vrátime plnú sumu.


Link na seminár Vám bude poslaný na emailovú adresu po zaplatení registračného poplatku.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
  • Cena za seminár: 25 eur

PRIHLASOVANIE

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.
 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.