TÉMA: Terapeutická a didaktická pomôcka

Panáčik JaSOM

Online seminár

ĎALŠí Termín navrhneme na základe záujmu klientov.
Svoj záujem nám môžete vyjadriť na novadna@mpks.sk

Určená pre:

odborníkov z pomáhajúcich profesií, kresťanských poradcov, učiteľov, vedúcich mládeže,  a tiež pre rodičov a každého, kto túži pomôcť iným (deťom aj dospelým) porozumieť ich hodnote, uchopiť zmysel života či odhaliť skutočné príčiny ich strachov a úzkostí.

CHCELI BY STE SI PANÁČIKA JaSOM KÚPIŤ?

Objednajte si ho novadna@mpks.sk

Balenie obsahuje: 

  • 1x panáčik JaSOM
  • 1x drevený kríž na stojane
  • 1x zmazateľná fixka
  • 5x zmazateľné karty
  • 1x návod na použitie

Cena je 33 eur + poštovné

panacikjasom
POPIS K SEMINÁRU

Panáčik JaSOM má na tričku napísané „Cítim sa hodnotný.“ 

Pravdou je, že to, ako hodnotne sa cíti, závisí od toho, „v akom stave sú jeho nohy“. Jeho nohy totiž reprezentujú dve základné psychologické potreby, s ktorými sme boli stvorení a ktoré nedokážeme poprieť bez ohľadu na to, do akej miery si to uvedomujeme.

Dve základné psychologické potreby človeka má Panáčik JaSOM napísané na nohách. 

Prvá sa volá potreba „cítiť sa milovaný“ a druhá je potreba „cítiť sa užitočný“. 

Problém je, že tieto základné psychologické potreby máme len zriedkakedy naplnené dostatočne.  

Práve preto sa nohy panáčika skracujú a predlžujú.

Čím viac sa Panáčik JaSOM cíti milovaný a užitočný, tým viac sa cíti hodnotný. 

Alebo… Čím sú jeho nohy dlhšie, tým hodnotnejším sa cíti. Naopak, čím sú jeho nohy kratšie alebo nerovnaké, tým ťažšie sa mu žije. Veď si to skúste… ☺

Je to naozaj tak? Naozaj to, do akej miery vládzeme žiť, závisí od toho, do akej miery sa cítime milovaní alebo užitoční? Ako sa o tom môžeme uistiť? 

A ak to tak je, čo s tým? Znamená to, že ak sa necítim dosť milovaný, naozaj nemám dostatočnú hodnotu? 

A ako to všetko vlastne súvisí s mojím strachom a úzkosťami? 

Ako môžem tie strachy prekonať?

A kde je vlastne pravda o tom, kto som, a aká je moja hodnota? 

Na všetky tieto ťažké, a pritom kľúčové otázky sa nám snaží Panáčik JaSOM pomôcť nájsť odpoveď veľmi jednoduchým, názorným spôsobom. 

Je to pomôcka, ktorú sa dá chytiť do ruky opakovane, každú chvíľu, a to či doma pri rozhovore s dieťaťom, v škole pred žiakmi pri rozhovore o vzájomnej úcte, strachu, v rámci prevencie aj pri výchove konkrétnych problémov, na poradenstve pri terapii nízkej sebahodnoty, úzkostných porúch, ale aj na besiedke či hodine náboženstva s cieľom pomôcť deťom aj dospelým ľuďom vstúpiť do uzdravujúceho procesu skrze pravdu evanjelia.

LEKTOR:
PaedDr. Martina Polohová (autorka)
Vyštudovala katechetiku a špeciálnu pedagogiku, v rigoróznom štúdiu sa špecializovala na pastorálnu psychológiu. Ukončila komplexný psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze.
Pracovala ako zakladateľka a riaditeľka základnej školy Narnia v Banskej Bystrici, v súčasnosti pôsobí ako vedúca CKP Nová DNA.
PROGRAM SEMINÁRA

Program seminára:
– Vysvetlenie základnej myšlienky a cieľov použitia pomôcky

– Možnosti práce s úzkosťou detí vo veku nad 8 rokov z hľadiska pastorálnej psychológie a psychoterapie

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

Prihlasovanie bude uzatvorené 9. 11. 2023.

Bez storno poplatku. V prípade zrušenia prihlášky Vám na požiadanie vrátime plnú sumu.

Link na seminár Vám bude zaslaný na emailovú adresu po zaplatení registračného poplatku. 

REGISTRAČNÝ POPLATOK
 • Cena za seminár: 20 eur

Prihlasovanie spustíme o chvíľu.  

PRIHLASOVANIE

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí a informácie o platbe.
 Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prosím prihlášku ešte raz.

SLUŽBA
MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.