Mládež pre Krista - Slovensko otvára vo februári 2020 dvojročnú školu kresťanského poradenstva

NOVÁ DNA - škola kresťanského poradenstva

 

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA, ktorý začne vo februári 2020. Bude prebiehať v rokoch 2020 - 2022. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam vnútorných zranení a neslobody, v rôznych oblastiach života. Porozumieť procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť. 

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA

1. ročník / blok A 

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva (22. - 23. 2. 2020)
 2. Otcovo srdce (27. - 29. 3. 2020)
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií (24. - 26. 4. 2020)
 4. Premena myslenia, správania - manipulácia, kontrola a súd (29. - 31. 5. 2020)
 5. Obnovenie ľudského ducha (26. - 28. 6. 2020)
 6. Vyslobodenie z moci zlého (28. - 30. 8. 2020)
 7. Hnevajte sa, ale nehrešte (3. - 4. 10. 2020)
 8. Strach, panika a fóbia (23. - 25. 10. 2020)
 9. Dôsledky nehody, šoku a traumy (27. - 29. 11. 2020)
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom + praktická časť 

2. ročník / blok B  (rok 2019 - 2020)

 1. Prijatie vs. odmietnutie + praktická časť 
 2. Uzdravenie manželstva a rodiny  
 3. Sexualita a jej deformácie 
 4. Zneužívanie a obete zneužitia 
 5. Dôsledky generačných hriechov 
 6. Pravý, živý Boh vs. modlárstvo
 7. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 8. Od závislosti k slobode  
 9. Peniaze – potreba vs. mamon
 10. Vzťahy a spolužitie + praktická časť 

 

POPLATOK (za 1 víkend školy)

 
 • mesačne 60 € / 1 680 CZK  (s ubytovaním)
 • mesačne 55 € / 1 540 CZK (bez ubytovania)  

Poplatok sa platí vždy mesačne (do 10teho v mesiaci) pred aktuálnym víkendom. Informácie o úhrade dostane študent mailom, po odoslaní prihlášky na daný víkend.

Registračný poplatok obsahuje: platbu za ubytovanie na 1 noc (so-ne), stravu (od obeda v sobotu do večere v nedeľu) a školné.

Na víkend školy Nová DNA je možné pricestovať aj deň vopred a doobjednať si ubytovanie na 1 noc navyše (? €).

POPLATOK (za praktickú časť školy)

 • 80 €  praktická časť (po 1. ročníku)
 • 55 €  praktická časť (po 2. ročníku)

PROGRAM

Program víkendu nájdete TU.

 

ŠTUDENTI

Stáli študenti

 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického víkendu kresťanského poradenstva
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom

Príležitostní študenti

 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka

Dôležité informácie

Štúdium neodporúčame záujemcom, ktorí sú dlhodobo psychiatricky liečení. Škola Nová DNA im nevie poskytnúť individuálnu pomoc a prístup, ktorý by potrebovali. 

Štúdia školy Nová DNA nie je možné sa zúčastniť s deťmi. Je to najmä s kapacitných dôvodov a u stálych študentov, tiež z dôvodu nemožnosti zúčastňovať sa tak celého programu školy. 

Na víkend školy nie je možné so sebou zobrať psov či mačky, alebo iné domáce zvieratá. 

NOVÝ 2-ROČNÍK: 2020 - 2022

Ak ste sa oboznámili s podmienkami štúdia stálych študentov a súhlasíte s nimi, môžete vyplniť prihlášku. Záväznosť prihlášky potvrďte odoslaním registračného poplatku v sume 10 €. 

PRIHLÁŠKA

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku 10 €, do 5 dní od odoslania prihlášky.

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

KONTAKT

Email: novadna@mpks.sk

 

Nová DNA patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).