Mládež pre Krista - Slovensko otvára vo februári 2020 dvojročnú školu kresťanského poradenstva

NOVÁ DNA - škola kresťanského poradenstva

 

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA, ktorý začne vo februári 2020. Bude prebiehať v rokoch 2020 - 2022. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam vnútorných zranení a neslobody, v rôznych oblastiach života. Porozumieť procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť. 

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA

1. ročník / blok A 

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva (22. - 23. 2. 2020)
 2. Otcovo srdce (27. - 28. 6. 2020)
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií (29. - 30. 8. 2020)
 4. Vzťahy a spolužitie  (26. - 27. 9. 2020)
 5. Premena myslenia a správania - manipulácia, kontrola a súd  (24. - 25. 10. 2020)
 6. Vyslobodenie z moci zlého (28. - 29. 11. 2020)
 7. Dôsledky generačných hriechov  (19. - 20. 12. 2020)
 8. Strach, panika a fóbia 
 9. Obnovenie ľudského ducha
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom 

2. ročník / blok B  (rok 2019 - 2020)

 1. Prijatie vs. odmietnutie + praktická časť 
 2. Uzdravenie manželstva a rodiny  
 3. Sexualita a jej deformácie 
 4. Zneužívanie a obete zneužitia 
 5. Hnevajte sa, ale nehrešte!
 6. Pravý, živý Boh vs. modlárstvo
 7. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 8. Od závislosti k slobode  
 9. Peniaze – potreba vs. mamon
 10. Dôsledky nehody, šoku a traumy + praktická časť 

 

POPLATOK (za 1 víkend školy)

 
 • mesačne 60 € / 1 680 CZK  (s ubytovaním)
 • mesačne 53 € / 1 430 CZK (bez ubytovania)  

Poplatok sa platí vždy mesačne (do 10teho v mesiaci) pred aktuálnym víkendom. Informácie o úhrade dostane študent mailom, po odoslaní prihlášky na daný víkend.

Registračný poplatok obsahuje: platbu za ubytovanie na 1 noc (so-ne), stravu (od obeda v sobotu do večere v nedeľu) a školné.

Na víkend školy Nová DNA je možné pricestovať aj deň vopred a doobjednať si ubytovanie na 1 noc navyše (? €).

POPLATOK (za praktickú časť školy)

 • 80 €  praktická časť (po 1. ročníku)
 • 55 €  praktická časť (po 2. ročníku)

PROGRAM

Program víkendu nájdete TU.

 

ŠTUDENTI

Stáli študenti

 • majú právo na písomnú formu prednášok všetkých tém a môžu si zakúpiť aj ich zvukový záznam
 • môžu sa zúčastňovať praktickej časti vyučovania v malých skupinkách v nedeľu popoludní
 • záväzne sa zúčastňujú každého vyučovania od začiatku až do konca, raz mesačne
 • po skončení každého ročníka májú možnosť zúčastniť sa záverečného praktického víkendu kresťanského poradenstva
 • po splnení podmienok štúdia dostávajú diplom

Príležitostní študenti

 • bez akýchkoľvek záväzkov sa zúčastňujú iba tých víkendových blokov, ktoré ich zaujímajú
 • majú právo na písomnú formu prednášok a zvukový záznam len toho víkendu, ktorého sa zúčastnili
 • nezúčastňujú sa praktickej časti vyučovania v malých skupinkách ani praktických víkendov na konci každého ročníka

Dôležité informácie

Štúdium neodporúčame záujemcom, ktorí sú dlhodobo psychiatricky liečení. Škola Nová DNA im nevie poskytnúť individuálnu pomoc a prístup, ktorý by potrebovali. 

Štúdia školy Nová DNA nie je možné sa zúčastniť s deťmi. Je to najmä s kapacitných dôvodov a u stálych študentov, tiež z dôvodu nemožnosti zúčastňovať sa tak celého programu školy. 

Na víkend školy nie je možné so sebou zobrať psov či mačky, alebo iné domáce zvieratá. 

NOVÝ 2-ROČNÍK: 2020 - 2022

Ak ste sa oboznámili s podmienkami štúdia stálych študentov a súhlasíte s nimi, môžete vyplniť prihlášku. Záväznosť prihlášky potvrďte odoslaním registračného poplatku v sume 10 €. 

PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie stálych študentov je ukončené. Je možné sa prihlásiť ako náhradník pre prípad, že sa prihlásení študenti odhlásia. 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

Študenti bez ubytovania

Ak nebudete potrebovať počas štúdia  na škole ubytovanie (zabezpečíte si ho sami, ste z blízkeho okolia apod.)  Môžete sa prihlásiť ako stály študent (bez ubytovania). Napíšte nám v takom prípade na mailovú adresu: novadna@mpks.sk  Zašleme Vám prihlášku. 

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formuláru a úhrade registračného poplatku 10 €, do 5 dní od odoslania prihlášky.

MIESTO

Ranč Kráľova Lehota

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom. Dopravu zo stanice Kráľova Lehota pre účastníkov zabezpečuje personál Ranča na tel. čísle +42144 522 14 70.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

KONTAKT

Email: novadna@mpks.sk

 

Nová DNA patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).